De omleidingsweg

We krijgen heel wat vragen binnen in verband met de omleidingsweg. Op onze oude website Groen Neerpelt stond het hele dossier haarfijn uitgelegd.

We zullen de komende dagen het dossier opnieuw publiceren. Maar in het kort:

Er zijn verschillende tracés onderzocht in de milieu effecten rapportage van 2008.

Tracé 1 is het oude gewestplantracé (door het natuurgebied de Holen, de roze lijn) dat ingetekend stond vanaf de jaren 70. Het is dit tracé dat wettelijk niet meer mogelijk is (als je de wet toepast) sinds 1989. Toen heeft de Vlaamse overheid het gebied de 'Holen' opgenomen als beschermingsgebied in het kader van de Europese vogelrichtlijn. De partijen die toen deze wet ondertekenden waren: CVP, SP, PVV en Volksunie. Je kan maar onder strikte voorwaarden een vogelrichtlijngebied aantasten.

De partijen CD&V en Samen Pelt (sp.a en Open Vld) blijven hardnekkig dit tracé verdedigen.

De n-va wenst geen omleidingsweg, welk tracé dan ook.

Wij opteren voor tracé 6 maar laten andere opties open. Het nieuwe rapport dat besteld is, kan ons misschien iets bijbrengen. Ook wij willen de impact op de woonwijken en mensen zo klein mogelijk houden. Maar, er zullen in alle mogelijke oplossingen onteigeningen plaatsvinden (ook bij tracé 1).

In bijlage: de geschiedenis van de ontbrekende omleidingsweg.