Corona: gezondheidszorg te belangrijk om over te laten aan de privé.

20 Mei 2020

Corona: gezondheidszorg te belangrijk om over te laten aan de privé.

In april zouden alle Peltenaren normaal gesproken ons huis-aan-huisblad 'Hier in Pelt' ontvangen. Na weer heel wat uurtjes werk was het eindelijk klaar voor druk (zie bijlage). Maar toen sloeg corona ongenadig toe... De nieuwe omstandigheden maakten de verspreiding van ons blad onmogelijk. Bovendien waren de artikels geschreven vóór de corona-uitbraak en sloot een deel ervan minder aan bij de zorgen van de mensen op dat moment. Maar dat geldt zeker niet voor alle artikels in ons blad. Armoede, gezondheidszorg en klimaat waren de kernpunten van deze editie. “DE ZORG IN PELT VERMARKTEN: NEE, DANK U” , staat er in het groot te lezen op de voorpagina. Als er iets kan geleerd worden uit deze crisis, is het wel dat de sociale zekerheid een belangrijke pijler is van onze welvaart. De roep om zwaar te besparen in (onder andere) de gezondheidszorg klonk elk begrotingsjaar luider. Om budgettaire redenen worden ook andere zorgtaken vermarkt en dus doorgespeeld naar privéfirma's, met als uitleg: "De privé kan dit beter (lees: goedkoper) doen". Corona herinnert er ons ook nog eens aan dat we sociale wezens zijn die contact met anderen nodig hebben. De eenzaamheid laat zich extra voelen. We vragen ons af of privébedrijven bij het vervullen van zorgtaken tijd kunnen en willen maken voor 'ne gewone babbel', die voor veel mensen zo belangrijk is. Want in de privé is time money, nietwaar? Ook het schepencollege van Pelt laat zich op dit vlak niet onbetuigd. Zo wordt de dienst maaltijdbezorging in Neerpelt geschrapt. Ook de klusjes –en  poetsdienst van Overpelt wordt stopgezet. In de meerjarenbegroting van de gemeente (2020-2025) worden de laatste gemeentelijke serviceflats (Overpelt) verkocht. Verwachte opbrengst: 3,96 miljoen. We kunnen hiermee niet akkoord gaan. Als antwoord op onze bedenkingen bij deze verdere privatisering werd aangegeven dat er genoeg alternatieven zijn op de private markt. Dit behoort niet langer tot het takenpakket van de gemeente. Met het geld dat deze beslissingen opbrengt, wordt onder meer zwaar geïnvesteerd in projecten als de uitbreiding van het gemeentehuis in Overpelt en de renovatie van het oude gemeentehuis van Neerpelt. Geschatte kostprijs: ca. 11 miljoen euro. Dit is bovenop de investering van 6 miljoen voor de aanpassing van het gemeentehuis van Overpelt in 2018. Dat de begroting op orde moet zijn is belangrijk. De tering naar de nering zetten, het blijft een werk van goed vader –en moederschap. Alleen moet ons gemeentebestuur, net als onze andere overheden, toch eens dringend grondig gaan nadenken over waarin ze willen investeren. Het mag duidelijk zijn dat voor Groen de zorg voor de mensen bovenaan de lijst moet staan. Laten we wat minder investeren in stenen en wat meer in de zorg voor de Peltenaren.