Dagboek van een campagne

Resultaat boeken doe je met een team. Inzet, kennis, vertrouwen, het zit allemaal in het team van Groen Pelt bij de opstart van de campagne. Oordeel zelf.

Uren vergaderen in de Peel, de Kentings en 't Pelterke. Of soms gewoon ergens in de woonkamer. Dat kan beter, dachten we en het idee van een campagnesecretariaat was geboren. De zoektocht naar een geschikte locatie bracht ons naar één van de leegstaande Forté handelszaken in Neerpelt. 

En zoals een goed team past, wordt de ruimte klaargemaakt in enkele dagen tijd. Op 8 september volgt de opening van het 't Grûn Hoes. Maar hoe spreek je dit uit?

Tijdens de opening wordt niet alleen het programma, maar ook onze lijst voorgesteld. Een programma dat trouwens geïnspireerd is op de input van bewoners van Pelt via huis-aan-huis-bezoeken.

Inhoud blijft voor ons het uitgangspunt. Maar dat niet iedereen tachtig bladzijden programma zal doornemen, begrijpen we. Daarom hebben we tien speerpunten geselecteerd, de 10 werken. Ze bevatten 10 voorstellen om van Pelt een topgemeente te maken. 

Hoe kan je mensen laten kennismaken met je speerpunten? Laten we dat interactief doen! Volledig in lijn met de moderne tijd, weet je wel. Na vele uren zwoegen kunnen we nu op de kaart van Pelt de impact van onze voorstellen zien. Groen zet Pelt op de kaart, letterlijk en figuurlijk. En via de kaart leggen we de link naar onze mooie brochure.

15 september was aan belangrijke dag voor alle partijen. Op die dag moest de lijst met kandidaten definitief worden. Vanuit het Grûn Hoes met de fiets naar het vredegerecht. Toch spannend. Alles is toch in orde? Gelukkig was dit het geval. Nu is het tijd om ons programmapunten toe te lichten.

Onze voorstellen zijn positief en concreet. Wat te denken van een alternatief plan voor het nieuwe marktplein van Neerpelt? Het huidige voorstel van de gemeente is gewoon oubollig. Dan getuigt het voorstel van Neerpeltenaar Emiel Swinnen van een visie die de hand reikt naar de toekomst. 

Een marktplein kan gezellig zijn en een motor voor de middenstand van een dorpskern. Maar het past ook in het tweede voorstel dat we met een actie in de verf zetten: meer groen in uw buurt.

Een ludieke actie laat zien wat er anders kan. Mensen hebben groen in de buurt nodig. Een wandeling met of zonder hond door het groen, je even kunnen herbronnen, je werk vergeten, even uit de ratrace stappen kan zoveel deugd doen. Meer groen brengt ook verkoeling in tijden van klimaatopwarming, het zuivert de lucht en dempt lawaai.

De fundamenten van de democratie brokkelen af. De afstand verkleinen tussen de politiek en burgers is voor ons dan ook belangrijk. Daarom hebben we het opgenomen als speerpunt nummer 5. Om dit in de verf te zetten organiseerden wij bij het Grûn Hoes een infosessie bij de burgers: ga naar het filmpje.

Het Belang van Limburg organiseerde op 1 oktober een debat in een bus op de grens van Overpelt en Neerpelt. Onze lijsttrekker Katrijn Conjaerts had er zin in en Frank Smeets kreeg het af en toe op zijn heupen. Well done!

Tijdens het debat komt tot uiting dat mobiliteit één van de pijnpunten is in Pelt. Hoe krijgen we het extra verkeer op de Leopoldlaan verwerkt? En wat met de Heerstraat? Groen gaat voor een omleidingsweg die haalbaar is en voor een herinrichting van de Heerstraat (en Koning Albertlaan). Want het is echt nodig! In onze lijst van speerpunten vinden we het terug als punt 3.

5 oktober. De verkiezingen naderen. Gedurende de week hebben we ons speerpunt nummer 1 in een filmpje in de schijnwerpers geplaatst. Pelt op de fiets! Minder fijn stof, meer verkeersveiligheid, minder CO2 uitstoot, niets dan voordelen dus. Het sluit ook volledig aan op de infoavond Adembenemend Pelt! De impact van een slechte luchtkwaliteit op de volksgezondheid kan niet onderschat worden. Daarom nodigden wij Dr. Yvan Rademakers uit. De uitleg was duidelijk maar soms ook confronterend. Een fietsgemeente is echt geen luxe.

Wandelen in het groen, wat kan er gezonder zijn? De zondag na het betoog van Dr. Rademakers gaan we met een twintigtal personen wandelen in het Hobos. Met een goede visie is er daar heel wat mogelijk. Daarom komt het terug in onze 10 werken (punt 4).

Ondertussen stijgt de spanning en draait de campagne op volle toeren. Bussen van folders, huis aan huis bezoeken, het lanceren van de kandidatenfilmpjes, vergaderen in het Grûn Hoes...Familieleden krijgen het hier en daar op hun heupen. Alweer alleen! De tuin ligt er onverzorgd bij, andere zaken blijven liggen. Het denken wordt al wat moeilijker.

We zitten in de laatste week en elke dag stellen de kandidaten zich nu voor. Waar dromen ze van? Wat willen ze bereiken?

De overblijvende speerpunten die nog niet werden belicht komen hierin aan bod. Wonen, buurtzorg (seniorenwerking) en een jeugdhuis zijn duidelijk voor enkele van onze kandidaten zeer belangrijke speerpunten.

Nog drie dagen.

Er is één speerpunt nog niet aan bod gekomen. Pelt gaat klimaatneutraal! Doen we daar niets rond?