1 Katrijn Conjaerts

12 Mei 2018

1 Katrijn Conjaerts

Juriste Overpelt 33 jaar  

Voorzitster Groen Limburg

Schepen deeltijds Overpelt huidige legislatituur