1 Katrijn Conjaerts

Juriste Overpelt 33 jaar  

Voorzitster Groen Limburg

Schepen deeltijds Overpelt huidige legislatituur