Stelling 5: We maakten duidelijke keuzes voor de uitbouw van een sterke, solidaire, vooruitziende en levendige gemeente.

01 Mei 2014

Ze heeft een beetje op zich laten wachten, onze laatste stelling over het meerjarenplan. Maar hier is ze dan: "De gemeente gaat voor een warme en solidaire gemeente." Als het goed is, is het goed. Wat betreft de ondersteuning van de vele verenigingen, VZW's en andere middenveldorganisaties, betekent het meerjarenplan geen bedreiging. Vele gemeenten en steden moeten ook op dit terrein zwaar besparen. De gemeente Neerpelt (nog) niet. De gemeente blijft daarentegen investeren in sport, jeugd ?en andere verenigingen. Het OCMW blijft een anker in de armoedebestrijding, en ook hier wordt niet op bespaard.

Het kan natuurlijk altijd beter. Het zou voor Groen wat meer mogen wat betreft het cultuuraanbod. Het Dommelhof (provincie) speelt hierin een belangrijke rol, maar de gemeente zou zelf wat meer initiatief mogen nemen. En het aanbod in het Dommelhof theater zelf lijkt met de jaren af te kalven.

Maar, laten we niet te negatief zijn: we kunnen de stelling van een warm en gezellig Neerpelt onderschrijven. Met dank aan het gemeentebestuur en natuurlijk aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Maar bij de stelling dat de gemeente Neerpelt een solidaire gemeente is, plaatsen we toch wat vraagtekens. In het meerjarenplan wordt dit als volgt verwoord: "een grenzeloze solidariteit".

Dit is toch wat met de haren gegrepen. Het jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking bedraagt niet meer dan € 22.661. Hierin zit ook de hulp aan het Wereldfeest Ondersteboven festival (€ 4.500). Dit is 0,13% van de totale uitgaven (17 miljoen). Bovendien is het budget van de duurzaamheidsambtenaar verschoven naar ontwikkelingssamenwerking. Het Vlaams Gewest geeft hiervoor een subsidie. Als je de kosten afweegt ten opzichte van de subsidies, maakt de gemeente op deze post een winst van € 8.379 (!). De totale inspanning voor ontwikkelingssamenwerking bedraagt op deze manier dus niet meer dan 15.000 € (0,09%).

Kunnen we op basis van deze cijfers beweren dat we een "grenzeloze solidaire" gemeente zijn?

Wel positief is dat de gemeente (eindelijk) volop gaat voor het label Fair Trade-gemeente. Een groep van vrijwilligers is druk aan het werk om het label te bemachtigen.