April 2020: politiek van ons kent ons, het is moeilijk om er vanaf te geraken

Onze Groen-fractie kwam vooral tussen i.v.m. punten 6 en 18. Alle agendapunten met toelichting.

Al onze tussenkomsten vind je hier.

Agendapunt 18:  Energiebesparende maatregelen aan verenigingen -subsidie aan Parochiehuis Sint-Hubertus vzw.

Stemgedrag: tegen

Onze tussenkomst (Katrijn):

Dit dossiertje stinkt. En ik denk dat de burgemeester en schepenen het ook rieken. Een aanvraag voor werken uitgevoerd in 2018 en facturen van begin 2019, en dat komt nu op de gemeenteraad. Dan gaan onze voelsprieten omhoog. Het reglement waarop de toekenning van de subsidies gebaseerd is, stak niet in het dossier. En de aanvraag was ook nergens te bespeuren. Die hebben we ondertussen wel ontvangen.

We nemen het subsidiereglement er even bij:

Wordt verstaan onder energiebesparende maatregel:

  • Isoleren en ventileren
  • Verwarming
  • Sanitair water
  • Energieproductie
  • Toestellen met een A+++ label

Het is mij een raadsel waar die flessenkoelers en die koeltogen onder passen. Misschien dat de schepen meer kennis heeft dan ons.

Dan artikel 3: enkel maatregelen die geplaatst werden uiterlijk 31 december 2018.

Wat zien we op de offerte: het voorschot moet betaald zijn voor de start van de werken. En wat zien we op de facturen, voorschot werd betaald in 2019.

Dan artikel 6: De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

In casu heeft de schepen gemaild naar de vereniging of ze al een overzichtje klaar hebben, waarop de vereniging kort terugmailt welke kosten ze willen indienen.

Tot slot artikel 7:

De mogelijkheid tot het indienen van de aanvraag vervalt 6 maanden na datum van de factuur.

Dat betekent voor deze facturen uiterlijk 31 juli, 18 augustus en 20 juni 2019. Veel te laat dus.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen dienden origineel om de meerkost van duurdere, zuinigere, toestellen af te toppen om ze in aankoop competitief te maken met gewone toestellen. Elke andere toepassing van deze subsidies is ver buiten de geest van deze subsidies. Deze subsidies dienen niet om vzw´s in hun werking te sponsoren.

We hebben vanzelfsprekend niets tegen het subsidiëren van energiebesparende maatregelen voor verenigingen, maar dit riekt naar cliëntelisme. Naar oude politiek. Dat hoort niet thuis in onze nieuwe fusiegemeente. Maar oude gewoontes zijn blijkbaar moeilijk af te leren…

Als we dit goedkeuren scheppen we een precedent voor andere verenigingen. Dan zeggen we dat reglementen niet zo belangrijk zijn en dat als je via de juiste schepen gaat je je subsidie wel zal krijgen.

 

Agendapunt 6: Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - uitvoering - lastvoorwaarden en gunningswijze.

Stemgedrag: onthouding

Onze tussenkomst (Katrijn):

We hebben het vorige keer al gezegd en we zeggen het weer: het was onverantwoord om de verbouwing van het gemeentehuis verder te zetten terwijl de fusie lopende was. En ondertussen stijgt de raming van 3,85 naar 5 miljoen euro. En we weten ondertussen allemaal dat er wel weer een hoop meerwerken zullen opduiken die de kostprijs nog verder omhoogduwen.

De prijsstijging is onder meer te wijten aan de vergroting van het bouwvolume, meer vergaderzalen, meer bureauruimte. Maar als we iets kunnen leren uit deze coronacrisis, dan is het dat heel veel mensen hun job ook van thuis uit kunnen doen. En dan zeg ik niet voltijds, maar toch zeker halftijds. Is daar rekening mee gehouden in het ontwerp?

Er wordt gekozen om B(ijna)E(nergie)N(eutraal) te bouwen. Een keuze waar we achter staan en we hopen dat dit een precedent kan zijn.