Katrijn Conjaerts

Voorzitster Groen Limburg Fractieleider Groen...

Hans Proost

Lid gemeenteraad

Sofie Monsieurs

Lid gemeenteraad

Koen Monsieurs

Voorzitter Groen Pelt

Rony Janssen

Secretaris en Penningmeester