Nieuws

Categorieën

Omleidingsweg Neerpelt - The NeverEnding Story
Gemeentebestuur tegen regenboog-zebrapad in Pelt
Geluidsoverlast F35 - Groen roept gemeente op tot betrokkenheid en transparantie
Oproep tot boomaanplant
Oorlog in Europa anno 2022
Minister fluit gemeentebestuur terug voor opheffing trage weg
PFAS/PFOS in Pelt – hoe zit dat nu?
Het klimaatrapport van Pelt: 2,9 op 40.
Groen botst (weer) met het gemeentebestuur
Nieuws vanuit de gemeenteraad: nieuwe lozingsvergunning voor Nyrstar
Nieuws vanuit de gemeenteraad: ondertekening van het protocol omtrent Vlaamse huurpremie
Huis-aan-huisblad voorjaar 2021
Stop de plannen voor zandwinning in Kaulille!
Corona: gezondheidszorg te belangrijk om over te laten aan de privé.
De corona crisis, wat kunnen we ervan leren?
Politiek van ons kent ons, het is moeilijk om er vanaf te geraken
Pelts klimaatactieplan: veel blabla, weinig boem boem
Ons huis-aan-huisblad editie najaar 2019
Meerderheid velt Pelts geboortebos nog voor het geplant is
Tien klimaatacties die werken
HET KAN en MOET anders!
Gezond verstand zegeviert!
Laat je stem horen voor het beschermde dorpszicht van Sint-Huibrechts-Lille!
De eerste gemeenteraad (1): geen schepen van klimaat
Het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad: ons voorstel
De Warmste Week: € 550 voor Sint-Vincentius
De Warmste Week acties
100.000 €, dat zijn de zichtbare verkiezingsuitgaven in Pelt.
Merci Pelt!
Ruimte voor het verminderen van belastingen?
Speerpunt: Pelt op de fiets!
Enkele van onze speerpunten in de verf gezet deze week.
Meer groen in uw buurt
Minder beton? Laten we beginnen met onze marktpleinen!
Indienen lijst Groen Pelt
't Grûn Hoes is geopend.
#tappenvoorpelt
Coming soon
Groen zoekt vrouw!
Peltse partijen gaan voor duurzame en respectvolle verkiezingscampagne
Vraag naar een krachtig solidair beleid
Geslaagde Meet & Greet wandeling
Ready, Set, Vote, #klaarvoorPelt
WELKOM
Groen leden duiden Katrijn Conjaerts aan als lijsttrekster
Algemene ledenvergadering Groen Pelt
Denk eraan je e-portemonneepunten (= euro's) te verzilveren voor 31/12!
Groen vraagt gemeente bezwaar tegen bescherming de Holen in te trekken (17 oktober 2017)
Hier in Pelt: huis-aan-huis-blad Groen Pelt najaar 2017
Groen Neerpelt en Overpelt smelten samen. Het progressieve alternatief voor onze fusiegemeente
Wandeling in de Holen
Vergadering Groen Neerpelt
Hamont-Achel haakt zoals te verwachten af voor de fusie
Terugkoppelingsavond inleefreizen
De gemeenteraad van 24 april 2017: Wat als...
ZORGAVOND GROEN
Hier in Neerpelt: ons huis aan huis blad anno 2017
Infoavond projecten ontwikkelingssamenwerking
Gemeenteraad Neerpelt
Maandelijkse vergadering
Infoavond zorg
De Holen voor de tweede keer beschermd. Tijd voor oplossingen voor de mobiliteit in Neerpelt.
Een prettig kerstfeest en een gelukkig 2017!
Uw e-portemonnee punten vervallen op het einde van deze maand!
Gemeenteraad Neerpelt
Vergadering Groen Neerpelt
Bezoek Beiaard Neerpelt
GROENKRANT HERFST 2016
Infoavond i.v.m. Duurzame Ontwikkelingsdoelen op 23/11
Kwis
Gemeenteraad 28/11
Een avondje met Groen Pelt over energie
ENERGIEAVOND
Het Hellend Vlak van Neerpelt
Jong Groen Hapelt van start.
Vergadering Groen Neerpelt
Hoe gaat het nieuwe marktplein eruit zien?
Energieavond met Vlaams parlementslid Johan Danen
"Refugee walk" op zondag 4 oktober
Vergadering Groen Neerpelt
Energieavond met Vlaams parlementslid Johan Danen
Vergadering Groen Neerpelt
Het tracé van de omleidingsweg door de Holen definitief begraven?
Hier zijn we weer
Gemeenteraadsleden sturen hun kat voor wandeling door de Holen
De omleidingsweg: een geklungel van jewelste
Meten is weten: ook in verband met het energieverbruik
Wandeling in de 'Holen'
De herinrichting van het marktplein: geef je mening!
Vergadering omleidingsweg + wandeling door de Holen
Gemeenteraad 30 mei
Lente in het land en ons huis aan huis blad
Enquête over burgerparticipatie en een fusie voor Neerpelt
Groenkrant voorjaar 2016
Overpelt, dorp of stad?
Zwerfvuilactie: ook Groen Neerpelt was weer van de partij
Kwis voetbal Lille
Gemeentebestuur antwoordt positief op ons verzoekschrift i.v.m. de herinrichting van het Marktplein
Kwis Damsheide
Vernieuwing van het marktplein: inspraak graag!
Infoavond Voedselteams
Nieuwjaarsborrel Groen Noord-Limburg
Regiovergadering Groen Noord-Limburg
Nieuwjaarsreceptie Groen Nationaal
Basiscursus ecologisme Groen Noord-Limburg
Schepencollege zegt nee tegen echte participatie!
Het alternatief verslag van de gemeenteraad va 19 oktober 2015
Participatie van de burger op de gemeenteraad
Infoavond Grondstoffenjagers met Raf Custers
Verzoekschrift aan gemeente voor meer participatie
Met Groen Neerpelt naar de klimaattop in Parijs
De gemeenteraden van juni
Infoavond: de meerwaarde van biovoeding
Voorstelling Low Impact Man
De gemeenteraad van 20 april 2015, een vluggertje.
Infoavond: de meerwaarde van biologische voeding
Groenkrant Neerpelt lente 2015 online!
Low Impact Man op 30 mei gratis in Palethe
Hoever staat het met onze verkiezingsbeloftes in Overpelt ?
Goedkoper wonen in Overpelt?
Wandeling door De Holen
Low Impact Man komt naar Overpelt
Een ondergrondse beweging in Neerpelt deel 2
Nieuw bestuur voor Groen Limburg
Een gelukkig nieuwjaar.
Sara Monsieurs nieuwe voorzitster Jong Groen Limburg
Alternatief verslag van de gemeenteraad 15 december 2014: Take 2
Alternatief verslag van de gemeenteraad 15 december 2014: Take 1: De saga van de omleidingsweg deel 20 of zo.
De elf moedigen: steun ze!
Alternatief verslag van de gemeenteraad: 17 november 2014
Neerpeltenaren schenken 400 euro aan Filipijns schooltje
Neerpelt FairTradeGemeente
Wandeling door 'de Holen': verslag door Sara Monsieurs
Maak kennis met de Holen
Alternatieve verslagen van de gemeenteraden van mei en juni
Bedankt!
Stelling 5: We maakten duidelijke keuzes voor de uitbouw van een sterke, solidaire, vooruitziende en levendige gemeente.
Discriminatie bij het aanwerven is een onrecht!
Het alternatief verslag van de gemeenteraad: het blunderboek.
Meerjarenplan 2014-2019: doorlichting.
E-portemonnee : De schaamte voorbij, de politiek op zijn smalst.
Stelling 4:We hebben een groene burgemeester, of niet?
Stelling 3: Is het meerjarenplan een financieel evenwichtig plan zonder belastingverhogingen?
Stelling 2 meerjarenplan: “De vervuiler betaalt” vs “wie goed sorteert wordt niet beloond”
Stelling 1 meerjarenplan: "De belastingen gaan niet omhoog" vs "een indirecte belastingverhoging van minimaal € 70,84"
Steun onze actie ten voordele van de slachtoffers van Haiyan via Uw E-portemonnee.
Meerjarenplan 2014-2019 Neerpelt: oude wijn in nieuwe zakken.
Topkandidaten verkiezingen 2014: Noord-Limburg mooi vertegenwoordigd met Katrijn Conjaerts en Hilde Schuurmans
E-portemonnee: UPDATE (1)
De e-portemonnee en tyfoon Haiyan
Alternatief verslag gemeenteraad van 21 oktober 2013
Info avond betaalbaar wonen: geslaagd maar...
Alternatief verslag gemeenteraadsvergadering maandag 16 september
Begroting 2013, een overzicht ter voorbereiding van het beleidsplan.
Een ondergrondse beweging in Neerpelt
Begroting 2013, een overzicht.
Info- en debatavond 'Betaalbaar wonen'. Het Peltse woonbeleid op nieuwe sporen?
Update bezwaarschrift werken Heerstraat - Koning Albertlaan
Neerpelt onder Vlaamse curatele in verband met sociale woningbouw
Bezwaarschrift verworpen: een schoolvoorbeeld van transparantie en participatie.
Alternatief verslag van de gemeenteraad van 3 juni
De mening van groen over het budget 2013 en het beleidsplan 2013-2017
Het vijfde seizoen
De mening van Groen over de gemeenteraad van 29 april
Groenkrant Lente 2013
Actieweekend Groen Neerpelt tijdens de wekelijkse markt : Rechtvaardige herverdeling van de inkomens.
Verslag zwerfvuilactie
Gemeentebudget 2013 goedgekeurd
De film "Het vijfde seizoen" op 22 juni in Het Dommelhof
Doorlichting Klimaatactieplan Neerpelt. Samen aan de slag.
Tips & Tricks voor een bij-vriendelijke tuin
Overpelt gaat klimaat neutraal!!!!
Bezwaarschrift werken Heerstraat ingediend
Bezwaarschrift werken Heerstraat
Bericht met alle standaard velden ingevuld
Verslagen van de gemeenteraden van januari en december
Help de bij!
Laatste update begroting voor 2012, een tipje van de sluier voor de begroting 2013 en de volgende jaren.
Infoavond ethisch bankieren een succes
Koen Monsieurs nieuwe voorzitter Groen Neerpelt
Ruimtelijke ordening: het blijft allemaal bij hetzelfde!
Ethisch bankieren: het kan!
Het alternatief verslag van de gemeenteraad van 10/12/2012
Sing for the climate
Aanpassing begroting 2012. Update
Klimaat Actieplan Neerpelt - Gemeenteraadszitting maandag 26 november // Kort verslag
Voorstellen klimaatplan Groen Neerpelt
Verslag van de gemeenteraad 29 oktober 2012, wat niet wordt gecommuniceerd.
Communicatie met de bewoners van de Grote Heide en Damsheide beteffende de omleidingsweg.
Niet voor publicatie vatbaar: "Naar een schuldgraad van 85% voor de gemeente Neerpelt in 2014?"
Het doet pijn.
Persmededeling uitslag verkiezingen
De laatste campagendag.
Groen Neerpelt gaat nationaal.
Drukwerk, drukwerk,drukwerk....
Een zicht op de begroting en financieel plan 2012-2014 van de gemeente.
Creatief campagne voeren in Neerpelt niet toegestaan?
Campagen voeren!
Onze belofte!
Beste CD&V: Het klimaat.
De Vragende partij: deel 9 en 10
Showtime TV Limburg voor de lijsttrekkers in Neerpelt
'Sing for the climate' zaterdag 22 september
Voorzitter Groen laat zich zien.
De Vragende partij: vraag zeven en acht
Groen Neerpelt gaat voor duurzaamheid
“Stages en mentorschap zijn een deel van de oplossing”
Programma Groen Neerpelt 2013-2018 en kandidaten
Voorstelling kandidaten en programma Groen Neerpelt
Extra verkeer in de toekomst voor Grote Heide en Damsheide? Deel twee.
De Vragende partij: vraag nummer 5 en 6
De Vragende partij: deel drie en vier
Groen trapt trappend verkiezingscampagne af
De Vragende partij (Redactie.be) : onze standpunten.
Kartel sp.a – Groen stelt lijst voor
Zo kan het ook!
Status dossier omleidingsweg
Extra verkeer in de toekomst voor Grote Heide en Damsheide?
Oproep tot een sobere verkiezingscampagne
Groen Neerpelt springt mee voor proper water.
Ons Standpunt
Infokrant Najaar 2011 en Groenkrant Neerpelt Lente 2012
BIB
KOM OP
Redactie.be
Groen Neerpelt doet het alleen.
Persmededelingen
Overpelt verknoeit en versteent
Persmededeling voorstellen klimaatplan
Oud maar niet out
Tedere Dwarsligger, de negen levens van Jef Ulburghs
Doe mee met Groen!
Daar is de lente: alles wordt Groen!
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren