Maart 2021: afsluiting trage wegen (gemeentewegen). Kan dit zomaar?

Het eenzijdig afsluiten van trage wegen door eigenaars kan niet zomaar. In de Olmenstraat blijkt sinds 2017 een trage weg toch afgesloten te zijn. Een tijdje geleden werd hiertegen bezwaar aangetekend. Het schepencollege heeft als antwoord nu een voorstel ingediend om een andere trage weg open te stellen om het afsluiten te compenseren. Ze faciliteert hiermee de eigenaar en met gemeenschapsgeld wordt een oplossing gezocht voor het onwettig afsluiten. In onze ogen betekent dit een gevaarlijk precedent. 

We zijn er ook van overtuigd dat bij bezwaarschriften dit besluit zal vernietigd worden.