Januari 2022: Groen vraagt regenboog-zebrapad

Tijdens de gemeenteraad in januari 2022 vroegen we de gemeente of ze bereid is om een regenboog-zebrapad aan te leggen.

Agentschap Wegen & Verkeer schreef alle gemeenten en steden aan om hen de mogelijkheid te bieden een regenboogzebrapad aan te leggen op een gewestweg in de stad of gemeente. Dit om te tonen dat de stad of gemeente openstaat voor personen van eender welke geaardheid.  AWV zal daarbij instaan voor de kosten van de aanleg en het onderhoud. De gemeente moet enkel een aanvraag indienen en een geschikte locatie bepalen.

Onze Groen-fractie vroeg aan de gemeente Pelt of ze op dit aanbod in zal gaan. Een regenboog-zebrapad is een sterk en permanent signaal waarmee men aangeeft dat in Pelt iedereen welkom is, ongeacht geaardheid.

Antwoord van de gemeente: er is overleg geweest om een regenboogzebrapad aan te leggen bij de Houtmolenstraat en de Ringlaan. We staan er zeker achter, dus we moeten het nog eens opnemen en ruimer bekijken. We moeten kijken waar we het kunnen doen, we gaan er zeker gevolg aan geven.

We blijven dit opvolgen, want dit thema ligt ons nauw aan het hart.