September 2022: Groen vraagt regenboog-zebrapad BIS

Tijdens de gemeenteraad in september 2022 dienden we een agendapunt in om minstens één regenboogzebrapad in Pelt aan te leggen.

Omdat er op onze gelijkaardige vraag van januari geen antwoord kwam,  legden we hierover nu een voorstel ter stemming voor.

Samen Pelt, cd&v en Lijst Vissers stemden tegen ons voorstel, waardoor er geen regenboogzebrapad zal komen. Veiligheid en het gebrek aan een geschikte locatie werden als reden aangehaald. 

In onze ogen zijn dit drogredenen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) biedt zélf aan om deze zebrapaden op haar wegen te plaatsen. Al 60 gemeenten gingen in op dit voorstel. Qua verkeersveiligheid zal dit dan wel goed zitten. 

Er zijn voldoende locaties in Pelt waar een regenboogzebrapad kan geplaatst worden. Als het niet op een gewestweg is, dan kan het ook op een gemeenteweg, bijv. in de buurt van een school. In heel veel gemeenten worden de zebrapaden zelfs specifiek in buurten van scholen aangelegd, net o.w.v. een verhoging van de verkeersveiligheid. (Zie b.v. hier)  

Tot slot: 

Een regenboogzebrapad is een signaal waarmee de gemeente trots kan aangeven waar ze voor staat: een open en verdraagzame gemeente, waar iedereen welkom is, waar iedereen zichzelf kan zijn. Een signaal met waarde, dat ondersteuning en moed biedt.  Een regenboogzebrapad is ook een permanent signaal. Altijd aanwezig, altijd zichtbaar. ´s Morgens als je naar school of werk gaat, ´s middags als je naar de bakker gaat, ´s avonds als je op stap gaat met vrienden,.....

Het verlaagt elke dag opnieuw een beetje de muren in de hoofden van mensen.

Spijtig dat de gemeente dit niet waardevol vindt.

 

Groen roept de gemeente op om alsnog haar standpunt hierover te herzien en minstens één regenboogzebrapad in Pelt aan te leggen.