Tussenkomsten april 2024

Agendapunt 2. Ploegstraat principiële belofte tot verkoop percelen grond aan Wonen in Limburg

Gert Kenis: we zijn natuurlijk voor het creëren van nieuwe sociale woningen en zullen dit punt dan ook mee goedkeuren. We willen echter wel voorwaarden stellen aan de verkoop: we stellen voor dat de eiken langs de Ploegstraat met een groene strook van 15 meter behouden blijft en dat het toekomstige bouwproject geïntegreerd wordt in het bestaande groen. Dit is een deel van de gemeente waar ook veel jonge gezinnen wonen en nog gespeeld wordt en kan worden in het groen. Er is ook nog iets te zeggen i.v.m. de spreiding van de sociale woningen. Er zijn in de ploegstraat al sociale woningen, is het niet beter om ze te spreiden over het gehele gemeente? 

Raf Drieskens: sowieso spreiden we zoveel als kan; in Overpelt Centrum is aantal sociale woningen 10%; we kunnen niet veel gelegenheden laten passeren om extra ruimte te voorzien voor sociale woningen, omdat dit alleen kan in woongebied en niet meer in woonuitbreidingsgebied. Wat het andere betreft (behoud van het groen): dit moeten we meenemen in bespreking rond omgevingsvergunningaanvraag op het College van Burgemeester en Schepenen; zoals gezegd wordt de private eigenaar van de aanpalende percelen en Wonen In Limburg gevraagd een structuurschets te maken voor het gehele gebied.

 

Agendapunt 07. Borgstelling voor een krediet van Koninklijke Metallic Tennisclub bij BNP Paribas Fortis

Sofie Monsieurs: we stemmen voor, maar willen opmerken dat we dit toch een wat slordig dossier vinden. Borgsteller moet zich toch afvragen 'Wat is hier het risico voor mij?' Je moet toch weten waar je aan begint. Er zitten hier enkel projecties bij + hoeveel er op de zicht- en spaarrekening staat. Waar zijn deresultaatrekeningen (hoe doen ze het jaarlijks) en de balans (hebben ze schulden, hebben ze eigendommen) van de voorgaande drie jaren? Slordig dat dit (resultaatrekeningen, balans) er niet bij zit. De balans hebben we uiteindelijk wel ontvangen, maar moesten we apart opvragen

Leen Gielen: ik denk dat de diensten het dossier goed hebben voorbereid. Resultaatrekening heeft weinig zin, omdat de vereniging de laatste jaren fel gegroeid is. Sofie: van de laatste jaren moet dat er toch bij zitten.

Sofie Monsieurs: Wat zijn de criteria die de gemeente hanteert om wel of niet zo'n borgstelling te doen? Voor wie wel? Voor wie niet?
Leen Gielen: Wanneer een vereniging lening aangaat, wordt altijd borgstelling gevraagd; investeringen die verenigingen doen hebben normaal ook een gemeenschapsfunctie; borgstelling wordt eigenlijk nooit geweigerd.

Sofie Monsieurs: voor hoeveel staat de gemeente ondertussen in totaal borg?

Leen Gielen: wordt schriftelijk bezorgd