Alternatief verslag gemeenteraad van 21 oktober 2013

17 November 2013

Deze keer maar 9 punten op de gemeenteraad, en daarom was onze prognose voor het einduur 20u30. We zaten er uiteindelijk 10 minuten langs. Na goedkeuring van het vorige verslag (enkel Stijn Philippe had een opmerking over "zijn paaltje" in de Kerkstraat, waaraan volgens hem weer herstellingen hadden plaatsgevonden, maar wat een gewoon onderhoud bleek te zijn volgens de secretaris) werd dan het eerste agendapunt toegelicht: -          Retributiereglement op het betalend parkeren: abonnementen van parking Forté.

Aan de bestaande retributie (nl. 2 uur gratis + € 1/uur daarna) wordt niets gewijzigd, hoewel we uit het verslag van de gemeenteraad van 24/10/2011 kunnen opmaken dat de termijn voor het innen van de retributie eindigde op 30/06/2013! Wat wel nieuw is, is dat aan automobilisten die de parking op regelmatige basis willen gebruiken, abonnementen aangeboden zullen worden van € 300 per half jaar of € 500 per jaar.

Reactie N-VA:  € 20.000/stuk gekocht in 2011, dus 40 jaar is een te lange terugverdientijd, en het verkeer wordt terug naar het centrum gelokt wat niet past in het mobiliteitsplan.

Reactie Open Vld: om 7 minuten voor acht waren er welgeteld 11 plaatsen bezet, dus de onderbezetting is een feit. Is er wel goed nagedacht over de prijszetting, want aan deze prijs is het een goedkope binnenparking. Moet er bovendien geen beperking komen op het aantal toe te kennen abonnementen?

Reactie Raf Drieskens: Dit is een kans op een publieke parkeerplaats zonder eigendomsverwerving en zonder exclusiviteit. We hebben gekozen voor een goedkope ondergrondse parking. We zullen het project aanzien en evalueren achteraf. De bouwpromotor was ook niet tevreden met de lage prijs. Het afleveren van bewonerskaarten is uitdovend. 

Reactie Groen : In deze discussie zouden we toch graag geweten hebben wie er om deze abonnementen is komen vragen? Gaat het om handelaars, werknemers, buurtbewoners,?? Want inderdaad, als je hier een ganse werkdag gaat parkeren, b.v. van 8 u tot 16 u, dan kost je dit € 6 per dag x 46 weken of 230 dagen = ongeveer € 1380 op jaarbasis. Als je op de privémarkt rondkijkt, variëren de prijzen voor een garagebox  van ca. € 650 tot € 1000 of meer per jaar. Maar dan heb je wel een vaste parkeerplaats voor je auto. En dat is nu net niet het geval. Als je op zaterdagvoormiddag met je abonnement geen plaatsje vindt onder de Forté, heb je pech. Maar je betaalt dan ook minder dan gemiddeld op de private markt Op zich lijkt de vooropgestelde 500 euro ons dan ook een redelijk bedrag. 

Maar het probleem stelt zich elders. Deze ondergrondse parking moet volgens ons bij voorrang dienen om (oudere) mensen die niet meer zo goed te been zijn en koppels met kleine kinderen een parkeerplaats te bezorgen in het centrum. Mensen die in het centrum werken kunnen hun auto parkeren op de gratis langparkeerparkings aan de rand van het centrum. Het kan toch niet de bedoeling zijn om hen naar het centrum te laten rijden om daar parkeerplaatsen in te nemen van wie zich moeilijker te voet kan verplaatsen. Daarbij komt nog dat wie vroeger recht op parkeren op het Sooi Willemsplein had zeker niet in de kou mag komen te staan, hoewel de bewonerskaarten van 2011 volgens de burgemeester uitdovend zijn. Stel dat de abonnementen een succes worden, waar kunnen de vroegere kaarthouders dan nog terecht? 

Ook met het klimaatactieplan van de gemeente, waarin men stelt dat de autokilometers in de gemeente moeten worden verminderd en het duurzaam verplaatsingsgedrag moet worden gestimuleerd, valt deze beslissing niet te rijmen. Wat het mobiliteitsplan van Neerpelt betreft, zijn we trouwens nog steeds in blijde verwachting van een nieuw plan dat samen met de gemeente Overpelt moet worden opgemaakt. 

Het feit dat de burgemeester in zijn reactie meteen begon over "het project aanzien en een evaluatie achteraf", wijst er volgens ons op dat dit - nog maar eens - een beslissing op korte termijn is, genomen zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen op lange termijn. 

Tenslotte zouden we bij dit item nog willen wijzen op het met de voeten treden van de spelregels van de democratie door ons schepencollege (zoals al eerder bij de goedkeuring van het gemeentelijk klimaatactieplan gebeurde) en dit door al op donderdag 17 oktober een artikel in HBvL te laten verschijnen over de abonnementen, nog voor ze waren goedgekeurd op de gemeenteraad. Het is niet omdat men de meerderheid heeft in de gemeenteraad en de kans dat een voorstel wordt afgekeurd dus heel klein is, dat men de regels niet moet respecteren. De arrogantie van de macht?! 

-          Tweede punt op de agenda was het wijzigen van de snelheidszones voor de Zonhoekstraat, Weidenstraat en Klaverstraat naar snelheidszone 50. 

-          Vervolgens werd de gratis grondafstand van Dhr. J. De Laat, Kruisstraat aanvaard. Stijn Philippe maakte een opmerking over het feit dat de overeenkomst, in afwachting van de goedkeuring, was ondertekend door Willy Schildermans, die niet rechtsgeldig kan tekenen voor de gemeente. 

-          Het volgende punt op de agenda was de vestiging van een erfdienstbaarheid op een perceel grond in de Zonhoekstraat van de echtgenoten Ceulemans-Driesen om een bushokje op te zetten. 

-          Daarna werd de toelage voor het NIKO van de gemeente voor 2014 (op basis van het aantal Neerpeltse cursisten nl. 851) voor een bedrag van € 60.331 goedgekeurd. Hier bovenop komt nog een toelage van ongeveer € 41.000 per jaar voor de bijkomende investeringen nl. de aanpassingen aan het gebouw in de Toekomstlaan. Ook de rekening van 2012, het beleidsplan, meerjarenplan voor de investeringen en het ontwerp van budget 2014 werden goedgekeurd. Wie zal dit alles gelezen hebben? Vragen waren er in elk geval niet. 

-          Punten 6,7,8 en 9 gingen over statutenwijzigingen van Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-media en DV CIPAL waarbij volgens de burgemeester het bestuurlijk toezicht wordt versoepeld. Of dit een goede zaak is laten we in het midden. Duidelijk was het in elk geval niet, maar dat is meer de regel dan de uitzondering? 

-          De variapunten dan: Natalie Quintens (N-VA) vraagt uitleg over buurtmeters/peters, vermeld in de krant n.a.v. de dag van de armoede. Raf Drieskens: Zo willen we de sociale contacten bevorderen want eenzaamheid en armoede zijn nauw met elkaar verbonden. Groen: Dit stond inderdaad in het verkiezingsprogramma van CD&V, maar concreet, hoe, wanneer en waar weten we nu nog niet. Dit was blijkbaar niet meer belangrijk, want er verdere vragen bleven uit. 

Stijn Philippe: Er zijn grote bouwwerken aan de gang aan de St.- Antoniusweg. Wat is er aan de hand? Leen Gielen: 11 grote serres voor een tuinbouwbedrijf met woning ervoor. Volgens Stijn Philippe verschijnen er de laatste tijd veel artikels over Neerpelt in de krant. (Dit was ons ook al opgevallen). Zo op 14/10 een artikel over de pensioenlasten van de gemeente. Neerpelt staat helemaal onderaan de lijst met het aantal personeelsleden (enkel Wellen en Voeren staan nog onder ons!). Dus in het meerjarenbeleid is het geen optie om hierop te besparen volgens Open Vld. Op 18/10 een artikel over de betoging in Brussel n.a.v. het incident in Meulenberg. Neerpelt zal niet vertegenwoordigd zijn. De reden hiervoor? Raf: We zijn wel solidair, maar dit voorval moet niet gebruikt worden om een beter statuut af te dwingen. Groen: Horen we hier niet dezelfde woorden als de burgemeester ven Overpelt in hetzelfde artikel?

Sunilla Vangerven (N-VA) legt haar mandaat neer omdat dit niet verenigbaar zou zijn met haar nieuwe professionele activiteit.

Tot slot: ook tijdens deze gemeenteraadszitting hebben we dus weer niets gehoord over:

-          De stand van zaken i.v.m. het meerjarenplan (BBC) van de gemeente;

-          De gewijzigde situatie rond het station met de bijkomende problemen;

-          De gevolgen van het doortrekken van de spoorverbinding tot Hamont voor Neerpelt;

-          Het standpunt van het schepencollege i.v.m. Spartacus en de bijkomende gevolgen;

-          Wat met de duurzaamheidsambtenaar nu het milieuconvenant niet wordt verlengd?

-          Het nieuwe mobiliteitsplan?

-          ?.

Na de gemeenteraad werden we allen getrakteerd op een lekkere kom soep n.a.v. de actie van 11.11.11 'Ik kook van woede'. De honger is de wereld nog niet uit, hoewel er genoeg voedsel voorhanden is!