Alternatief verslag van de gemeenteraad van 3 juni

14 Juni 2013

Een hele waslijst aan punten op de agenda: 28 in totaal! Een korte samenvatting: -          Wijziging reglement markt

-          18 punten i.v.m. aanstellingen van gemeentelijke raden, aanpassing statuten en anderen omtrent de gemeentelijke vertegenwoordiging en allerlei adviesraden.

-          3 punten i.v.m. toekenning van de titel van ere-schepen.

-          4  punten i.v.m. de sportclub vzw Hockey Phoenix.

-          Een bouwaanvraag voor een nieuwe weg.

-          Nieuwe sociale woningen op de Grote Heide

 Er wordt dus opnieuw geïnvesteerd in sociale woningen. De gemeente verkoopt 2 percelen grond (30 a), voor een bedrag van 485.500 € minus de aftrek van subsidies ter waarde van 179.330 €. Hier worden 21 sociale huurwoningen gevestigd. Mooi zo! We hopen dat hier ook woningen bij zullen zijn voor alleenstaanden die het moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden.

Graag hadden we ook een langetermijnplanning gezien voor de inhaalbeweging die Neerpelt nog moet maken omtrent het aantal sociale woningen. In 2012 tikte Neerpelt af op ca. 3,5% sociale woningen; m.a.w. nog veraf van het  sociaal objectief van het decreet grond- en pandenbeleid,  nl. 9%.

Hopelijk krijgen we in het Gemeentelijk Beleidsplan 2014-2018 op dit vlak wat ambitie te zien!

Wat betreft alle erkenningen, ondermeer in de adviesraden, verwijzen we naar de woorden van de voorzitter van de raad, Frank Smeets: "Het is goed dat er nog mensen zijn die zich willen engageren en zich (kosteloos) inzetten voor de gemeenschap." Als de gemeente nu af en toe nog luistert naar die mensen, zijn we het helemaal eens met deze stelling.

Verder was er nog commotie omdat de gemeente bij één van de raden de gemeentesecretaris voordroeg, terwijl de N-VA  ook een kandidaat had. Deontologisch gezien kon dit volgens de N-VA niet, maar volgens de reglementen kan dit perfect.

 En dan de Hockeyclub. Nogmaals, als Groen zijn we voor sociale participatie. Een sportclub is daar een uitstekend instrument voor. Maar wat ons tegen de borst stuit is dat een club die nog niet erkend is, een subsidie van € 250 000 krijgt toegewezen op basis van één A4'tje. We kunnen alleen maar hopen dat andere verenigingen uit de sectoren sport , cultuur en milieu even vlotjes de nodige subsidies krijgen.

En wat bracht de minderheid ten berde:

N-VA kaartte aan dat de ziekenwagen soms lang op zich laat wachten. De gemeente had al stappen ondernomen in dit dossier. N-VA vroeg om op de hoogte te worden gehouden.

Open VLD had een paar opmerkingen. Ze vroeg zich ondermeer af waarom de Kloosterstraat al opnieuw werd aangepakt? Antwoord: "Het was nodig en er zullen nog wat aanpassingen moeten komen, ook in de Norbertinessenlaan en de Groenstraat." Goed werk van de studiebureaus!

Open VLD vroeg verder de schepen van sport haar borst maar nat te maken: "de volgende vraag voor subsidie vanuit een sportvereniging is reeds onderweg." De handbal zou graag de beschikking hebben over een aparte sporthal. We zijn benieuwd.

Tenslotte: we wensen de drie gemeenteraadsleden die een eretitel kregen proficiat: Jan Maas, Leon Alders en Hubert .