Alternatieve verslagen van de gemeenteraden van mei en juni

29 Juni 2014

Het werd al een traditie, de Groene kijk op de gemeenteraad. De afgelopen maanden echter, is het ons niet altijd gelukt een verslag te schrijven en dit vooral omwille van de verkiezingsdrukte. Niet dat er veel stof was om een verslag over te maken. De gemeenteraad van mei duurde zeggen en schrijven 5 (vijf!) minuten. En dit in de wetenschap dat de gemeente kort voordien fier bekend had gemaakt dat de minister van mobiliteit koos voor het gewestplantracé (= het noordelijk tracé) voor de omleidingsweg. (Hier komen we later nog uitgebreid op terug.) In onze naïviteit dachten we dat de oppositie hier toch wat vragen bij zou hebben, zeker wat de timing van deze bekendmaking betrof, zo net voor de verkiezingen. Maar die bleven uit... De gemeenteraad van juni duurde "toch al" 35 minuten. De jaarrekening van de gemeente (en andere gemeentelijke diensten) diende te worden goedgekeurd. De cijfers werden summier toegelicht. Er was een bijkomend overschot van € 800.000 uit het vorige jaar. De oppositie maakte enkele randopmerkingen waarna de jaarrekening werd goedgekeurd.

Ook nu dachten we in onze naïviteit dat de minderheid wel wat vragen zou afvuren over het bericht in de pers i.v.m. de afbakening van het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt (of moeten we zeggen, Overpelt-Neerpelt) en dat de meerderheid hierover toch enige toelichting zou verschaffen. Niet dus...