Bezwaarschrift verworpen: een schoolvoorbeeld van transparantie en participatie.

22 Juni 2013

van een dertigtal gezinnen tegen de werken in het centrum (doortocht Heerstraat en Koning Albertlaan). In bijlage het antwoord op het bezwaarschrift

De gemeente pretendeert een fietsgemeente te willen zijn (worden), met voorrang voor de zwakke weggebruiker. Het aantal autokilometers moet omlaag volgens het klimaatactieplan. Op onze website hebben we dit klimaatplan al een onvoldoende gegeven. Ook in de plannen van de doortocht missen we consequentie. Een onveilige doortocht voor de fietser zal zeker niet bijdragen tot de doelstelling van het klimaatplan (en het toekomstig mobiliteitsplan). Samen met het onveiligheidsaspect was dit voor ons dan ook de hoofdrede om een bezwaarschrift in te dienen.

In het antwoord worden de punten van het bezwaarschrift niet besproken en/of weerlegd. Er wordt  geen uitleg gegeven waarom de bezwaren zijn verworpen. De overheid zal natuurlijk wel aangeven dat alles volgens de letter van de wet gebeurt. We zijn echter van mening dat burgers het recht hebben op een degelijk en onderbouwd antwoord.

We bekijken nu nog of er verdere stappen kunnen genomen worden.