Communicatie met de bewoners van de Grote Heide en Damsheide beteffende de omleidingsweg.

11 November 2012

Voor de verkiezingen hebben we ons standpunt betreffende de omleidingsweg verduidelijkt door middel van een open brief. In bijlage deze 'open brief'.