Daar is de lente: alles wordt Groen!

28 April 2011

Na een winter die heel snel en hevig begon, is de lente eindelijk daar. Maar ook op politiek vlak begint het te kriebelen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 komen dichterbij. Groen! Overpelt wil even stilstaan bij de plannen die de laatste maanden gelanceerd werden en er zijn bedenkingen bij formuleren. Gelukkig kunnen de werken aan de Leopoldlaan na het bouwverlof starten. Wij hopen dat betrokken handelaars en omwonenden goed en beter geïnformeerd worden over het verloop van de werken als over de begindatum ervan. Op het moment dat de pers schreef dat de werken in maart zouden starten, hadden de handelaars officieel nog niets van het gemeentebestuur vernomen. Mogelijk is de vernieuwde Leopoldlaan als verbinding tussen de dorpskernen van Overpelt en Neerpelt ook een stimulans om opnieuw de verbinding en samenwerking tussen beide gemeentes nieuw leven in te blazen.Wij blijven ons afvragen waarom men kiest voor de opvulling van de open ruimte rond het nieuwe ziekenhuis terwijl de invulling van het gebied oudziekenhuis-Haspershoven op zich laat wachten. Achthonderd nieuwe woningen belooft Overpelt in de komende tien jaar. Ook wij zijn blij om dat te horen. We vragen wel dat het bestuur in die groei met bepaalde punten rekening houdt.

Een huis kopen wordt voor meer en meer mensen moeilijk. Een voldoende aanbod van degelijke, betaalbare huur- en koopwoningen is belangrijk. Duurzaam bouwen moet zo gemakkelijk mogelijk worden voor jonge mensen. Het is jammer maar energiebesparing en alternatieve energiewinning zijn voor jonge bouwers vaak te grote kosten die ze als toekomstplannen voor zich uit moeten schuiven.

Groei betekent niet alleen meer huizen, maar ook meer mensen, kinderen, auto's, fietsen en nood aan openbaar vervoer. Deze groei vraagt dus om goede en niet altijd gemakkelijke keuzes op het vlak van mobiliteit, kinderopvang, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening.

Groen! Overpelt wil hieraan constructief meewerken zodat groei ook bloei wordt.