De e-portemonnee en tyfoon Haiyan

18 November 2013

Beste Neerpeltenaar, zou u 5 euro (of meer) oprapen als ze zo maar voor het grijpen lag? Als u ja antwoordt op deze vraag, haast u dan! Want wie voor 1 februari zijn via de e-portemonnee gespaarde punten niet verzilvert, zal dit bedrag aan zijn neus zien voorbijgaan. "Wat is dat eigenlijk die e-portemonnee?", vraagt u zich waarschijnlijk af. De e-portemonnee is een elektronisch spaar- en beloningssysteem waarmee alle inwoners van Neerpelt (en heel wat andere gemeenten) punten kunnen verdienen. Het idee is dat u door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag elektronische punten verzamelt. Die punten kan u dan verzilveren en terug uitgeven aan andere duurzame producten of  diensten. Voor meer uitleg en om uw eigen - vaak onbewust -  gespaarde punten (heel wat punten krijgt u immers automatisch) op te zoeken zie . Hierbij hebt u alleen uw rijksregisternummer nodig. Dat vindt u op uw identiteits- en SIS-kaart.

www.e-portemonnee.be

Enkele voorbeeldjes van hoe u jaarlijks punten kan verdienen:  wanneer u uw huisvuilzakken gaat afhalen, krijgt u hiervoor automatisch 100 punten. De overschotten op uw quota groenafval (400 kg) en recycleerbaar afval (500kg) leveren u automatisch 100 punten op voor elke 100 kg die u niet gebruikte.

Nu is het net bij deze laatste verdienactie dat het schoentje knelt. In plaats van na te denken over de financiële gevolgen op lange termijn van de e-portemonnee, heeft ons gemeentebestuur recent vastgesteld dat dit spaarsysteem de gemeente wel eens een aanzienlijk bedrag zou kunnen kosten. Daarom besloot het om alle sinds 1 februari 2012 verdiende punten/euro's op nul te zetten op 1 februari 2014. Tot op heden werden de inwoners van Neerpelt hiervan niet op de hoogte gebracht.

Uw gespaarde punten kan u in Neerpelt verzilveren in verrassingsbonnen van minimum 5 (= 500 ptn), 10, 15, 20?euro. Deze verrassingsbonnen kan je in meer dan 70 Neerpeltse winkels gebruiken. Beste Neerpeltenaar, laat dit geld niet zomaar liggen. U heeft er recht op.

Met de gevolgen van tyfoon Haiyan in het achterhoofd lanceert Groen Neerpelt i.v.m. deze 'e-portemonnee-euro's' volgend voorstel:

  • Uit solidariteit met de Filipijnen zou Groen Neerpelt graag, in overleg met de gemeente en vanzelfsprekend ook mits goedkeuring van de individuele Neerpeltenaren, 75% van het bedrag dat overeenkomt met het totale aantal via de e-portemonnee gespaarde punten, overmaken aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan. De andere 25% zouden we willen overmaken aan de andere Neerpeltse organisaties die zich dagdagelijks bezighouden met de Noord-Zuidproblematiek. De internationaal erkende doelstelling van de OESO om 0,7% van de begroting te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking, wordt in Neerpelt immers nog steeds niet gehaald. Zo kunnen de Neerpeltenaren die hiervoor kiezen hun punten niet verzilveren, maar doneren aan deze goede doelen. Op deze manier verdwijnt er op 1 februari 2014 geen massa gespaarde e-portemonneepunten/-euro's in het niets!
  • De inwoners die verkiezen om hun punten te verzilveren in een verrassingsbon, wat natuurlijk hun goed recht is, zouden we op een onrechtstreekse manier nog bij de inzameling willen betrekken. Hiervoor richten we ons tot de Neerpeltse handelaars en vragen we hen om een percentage van de besteede verrassingsbonnen tussen begin december en eind januari, door te storten voor dezelfde goede doelen. Aan de gemeente vragen we om in deze periode de kosten op het inruilen van de bonnen door de handelaars te laten vallen.
  • Indien de gemeente Neerpelt haar medewerking niet wil verlenen, en dus alle Neerpeltenaren hun verrassingsbonnen moeten gaan opvragen, wilt Groen Neerpelt de organisatie van dit alles op zich nemen. De concrete aanpak hiervan kan u in dat geval vernemen op www.groenneerpelt.be  en via onze facebookpagina. Alle suggesties, raad, opmerkingen, steun hieromtrent en vragen i.v.m. de e-portemonnee zijn steeds welkom. Dit kan via een like of een berichtje op onze facebookpagina (hoe meer likes, hoe meer daadkracht!) of via een email naar [email protected] .  Misschien kent u wel iemand die het ingezamelde bedrag rechtstreeks ter plekke kan brengen, zodat 100% van de gift ook ter plaatse komt en daar kan geïnvesteerd worden in de plaatselijke economie.
  • Een verzoekschrift hieromtrent, met de vraag om rond te tafel te gaan zitten en haar medewerking te verlenen aan deze actie, en over de verdere uitbouw van het systeem van de e-portemonnee in Neerpelt, werd verstuurd naar het schepencollege. U vindt het in bijlage.