De gemeenteraad van 20 april 2015, een vluggertje.

05 Mei 2015

Met frisse moed togen we naar de gemeenteraad. Na het doornemen van de agenda bekroop ons het gevoel dat de duur van dit democratisch orgaan bij uitstek beperkt zou kunnen zijn. Onze penningmeester schatte dat de raad 28 minuten zou duren, de voorzitter 18 minuten. Ons kersvers lid wilde de één nog de ander voor de kop stoten en voorspelde 23 minuten. Na het afhaspelen van de agendapunten, en de onmiddellijke goedkeuring ervan, klokten we af op precies . De voorzitter had 'zijne' Duvel verdiend.

8 minuten

Alle gekheid op een stokje! Dit is wel het orgaan - of het zou dat moeten zijn - dat de werking van het schepencollege moet controleren. Het zou ook (kunnen) dienen om bepaalde dossiers toe te lichten en zo (een zweem van) transparantie te creëren. Er zijn immers tal van dossiers hangende en een stand van zaken delen met de goegemeente zou geen kwaad kunnen, menen wij dan in onze naïviteit.

De problematiek rond de omleidingsweg, de financiële problemen van het zwembad, de verdere integratie tussen Overpelt en Neerpelt, de problemen die de toekomst van enkele landbouwbedrijven bedreigen, het terugschroeven van de subsidies voor het onderhoud van natuurgebieden, het dossier van het provinciaal Cultureel centrum 'het Dommelhof', zijn enkele voorbeelden die in onze ogen toch belangrijk genoeg zijn om er aandacht aan te geven.

Onze verbazing was ook groot toen we het verslag van de gemeenteraad lazen in het Belang van Limburg. Het lezen van het verslag nam bijna zoveel tijd in beslag als de gemeenteraad zelf. Meer nog, bepaalde zaken in het verslag hadden wij niet gehoord tijdens de acht minuten durende marathonzitting. Hebben wij het dan zo slecht gevolgd?

Oh ja, de inhoud van de gemeenteraad? Het enige noemenswaardige punt was het dividend van een intercommunale. Dit stond niet op de agenda, maar wordt aangehaald in het kader van de aanstelling van een vertegenwoordiger. De intercommunales moeten nu ook vennootschapsbelasting betalen en de vrees is dat dit wordt doorgerekend aan de consument (de belastingen gaan niet omhoog!). Sommige hebben dit al bekend gemaakt. Er zal nog worden voor gezorgd dat het dividend wordt uitgekeerd zoals voorzien. Voor de gemeentekas is dit niet onbelangrijk.