De gemeenteraad van 24 april 2017: Wat als...

27 April 2017

Wat als... Groen vragen had kunnen stellen tijdens de laatste gemeenteraad? Dan zou het volgende wél aan bod zijn gekomen en had de raad langer dan geduurd.  

8 = acht (!) minuten
1. De stand van zaken i.v.m. het nieuwe Martkplein? Waarom is het hier zo stil rond? 
2. Het prijskaartje van het aanvechten van de nieuwe bescherming van de Holen bij de Raad van State door het gemeentebestuur. Wat kost dit de Neerpeltenaar?
3. De stand van zaken i.v.m. de werken in de Heerstraat en Koning Albertlaan.
4. Het kunstwerk IJzeren Rijn. Behoort Damsheide niet meer tot Neerpelt? Wat gebeurt er met dit kunstwerk na een eventuele fusie? Krijgt de brug zelf ook nog de broodnodige opfrisbeurt? 
5. De stand van zaken i.v.m. de fusie.
6. De toename van het zwerfvuil in Neerpelt (zie de zwerfvuilactie). 
7. De doelstellingen van het gemeentelijk klimaatplan. Neerpelt haalt die vermoedelijk niet. Welke bijsturing voorziet het gemeentebestuur?  
8. De stand van zaken i.v.m. het participatietraject rond het fietsvriendelijk maken van de Zandstraat.
9. De stand van zaken i.v.m. de aanleg van fietspaden op Boseind bij de nieuwe spoorwegbrug.