E-portemonnee : De schaamte voorbij, de politiek op zijn smalst.

08 Februari 2014

Veel burgers staan argwanend tegenover het politiek bedrijf. Dit leidt tot aversie en een apathische houding, waardoor meer en meer burgers niet meer gaan stemmen en de democratie wordt uitgehold. "Niks dan leugens en halve waarheden", klinkt het spijtig genoeg te vaak als het over politiek gaat. Als je de communicatie van ons gemeentebestuur i.v.m. de e-portemonnee leest, kan je wel enig begrip opbrengen voor deze uitspraak. "" en "Door het vernieuwen van het reglement heeft de gemeente er voor gezorgd dat vele gezinnen extra bewust zijn gemaakt van het systeem".

De e-portemonnee is een grandioos succes!

 Deze boodschap stuurt de gemeente en de CD&V de wereld in.

Het gemeentebestuur weet heel goed dat maar één Neerpeltse partij op grote schaal actie heeft ondernomen rond de e-portemonnee (zie verder). Het zou de gemeente hebben gesierd als ze dit in haar communicatie rond het succes van de e-portemonnee had vermeld en niet alle pluimen 'in haar eigen gat' had willen steken. Maar dit was blijkbaar een stap te ver. Misschien zit het feit dat Groen een oppositiepartij is daar wel voor iets tussen. Misschien...

Even wat feiten op een rijtje zetten:

- Onze vraag van eind november aan het gemeentebestuur om constructief samen na te denken en te werken rond de e-portemonnee bleef tot op heden onbeantwoord.

- De beslissing om de punten te laten vervallen op 1 februari 2014 werd nog voor de goedkeuring door de gemeenteraad  van december gecommuniceerd door Limburg.net. De beslissing werd genomen nadat de gemeente er op gewezen was hoeveel het hen zou kunnen kosten mochten de Neerpeltenaren hun punten effectief komen verzilveren.

- Er werd niet bepaald veel moeite gedaan om de Neerpeltenaren over deze vervaldatum te informeren. Enkel nadat Groen Neerpelt bij monde van Hilde Schuurmans de kat de bel aanbond en de informatiestroom i.v.m. de e-portemonnee opstartte,  kwam er bij de Neerpeltenaren meer bewustwording. Dat verklaart voor een groot deel het 'grandioos succes'. Aan de communicatie vanwege de gemeente zal het niet meteen gelegen hebben. Ter illustratie: op 31 januari (!) verwittigde de gemeente in een krant de wakkere burger dat zijn punten zouden vervallen op 1 februari. De elektronische nieuwsbrief van de gemeente meldde dit 'ruim' 4 dagen op voorhand.

- Tot 18 november, de dag waarop Groen haar communicatie startte, werd voor € 1.900 aan e-portemonneepunten geïnd. Daarna nog voor € 43.430. Het gemeentebestuur zal dit waarschijnlijk wijten aan haar 'informatiecampagne'. De rest van de Neerpeltenaren weet wel beter...

Het lijkt ons duidelijk dat de gemeente dit succes eigenlijk niet wenste. In feite hoopte men 1 februari stilletjes te laten passeren. Tot Groen het vuur aan de lont stak. Als men echt de betrachting had om zoveel mogelijk mensen te geven waar ze recht op hadden en warm te maken voor de e-portemonnee dan zou men de Neerpeltenaren sinds de invoering van het systeem wel veel actiever en vaker geïnformeerd hebben i.v.m. de e-portemonnee. Dit kon makkelijk via de vele informatiekanalen die de gemeente ter beschikking heeft, zoals de digitale infoborden. Of waarom niet gewoon per brief alle gezinnen persoonlijk op de hoogte brengen van hun tegoed?

Langs deze weg willen we het bestuur ook eens laten nadenken over de tekst van 'Zoals U' van Hannelore Bedert, een snapshot:

 Als ge geen moeite meer moet doen

Om uzelf te overtuigen

Als ge pluimen in uw gat steekt

Die niet voor u waren bedoeld

Hoe voelt dat dan?

Valt het te benoemen?

Is het herkenbaar of duurt het lang

Voor ge't beseft!

Dit hele verhaal maakt nog maar eens duidelijk hoe hoog (lees: laag) het gemeentebestuur duurzaamheid, toch de achterliggende idee achter de e-portemonnee, in het vaandel draagt. Dit blijkt ook uit het feit dat de gemeente een deel van de door haar uitbetaalde e-portemonnee-euro's recupereert via de Neerpeltse handelaars. Die moeten immers 5% afstaan op elke bij hen ingeleverde cadeaubon. Een gemeente die echt gaat voor duurzaamheid laat haar handelaars niet opdraaien voor eigen initiatieven.

Als afsluiter: in het pdf bestand in bijlage de communicatie van de gemeente en CD&V Neerpelt, ontdek de verschillen!