Een zicht op de begroting en financieel plan 2012-2014 van de gemeente.

10 Oktober 2012

In de voorbereiding van elke verkiezing wordt er door alle partijen gegoocheld met initiatieven, verlanglijstjes en wensen, ook door ons. Het spreekt voor zich dat de belastingen niet moeten stijgen en dat een gezond financieel beheer noodzakelijk is. Maar hoe staan de gemeentefinanciën ervoor? Alle documenten zijn openbaar. Maar voor een leek is het niet altijd eenvoudig door de bomen het bos nog te zien. Daarom hebben wij tabellen gemaakt die zo overzichtelijk mogelijk de uitgaven en opbrengsten laten zien voor het jaar 2012 (zie bijlage onder het artikel). Conclusies en vaststellingen: De schuldgraad van de gemeente ligt nog beduidend onder het gemiddelde van Vlaanderen, maar zal wel toenemen met 70% ten opzichte van 2010 (op het einde van 2014). De stijgende kosten en de stagnerende inkomsten zorgen ervoor dat het batig saldo op de gewone dienst (normale terugkerende uitgaven) stelselmatig afneemt. De gemeente blijft langs de andere kant verder investeren zodat er op drie jaar tijd een slordige 7,7 miljoen extra moet geleend worden. Dit is de volledige schuld die uitstond op het einde van 2010. Wij hebben op dit moment geen inzage in de geplande investeringen voor 2013 en 2014. Wij kunnen deze dus ook niet becommentarieren. De investeringen begroot in 2012 zijn opgenomen in de bijgeleverde overzichten.

Daarbij komt nog dat de gemeente  voor 5,3 miljoen gronden verkoopt (exclusief de eventuele aankoopkosten van die gronden) aan de gezinnen en de bedrijven in dezelfde periode. Zonder deze verkoop zou het tekort nog groter zijn. Volgens de gemeente biedt zij deze gronden aan als een sociale maatregel. Het zou de prijs drukken en gezinnen helpen aan betaalbare bouwgrond. In het licht van de begroting vragen wij ons af of dit wel juist is. Het lijkt ons eerder een middel om de begroting in evenwicht te houden. De prijzen van de bouwgronden zullen hierdoor niet echt dalen, en veel nieuwe initiatieven voor sociale en aangepaste woningbouw lijken ons daar niet bij te zijn.

Het tekort van 4,3 miljoen euro voor 2012 wordt gefinancierd door de overgedragen overschotten van de vorige jaren en de opname van een nieuwe lening van 1,7 miljoen euro. De overschotten zouden tot bijna nul herleid worden. Het batig saldo bedraagt nog 158.000 € op het einde van dit jaar. We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat dit een verkiezingsjaar is. Ook het reservefonds wordt verder aangesproken. In 2008 bedroeg dit nog 1 miljoen euro. In de begroting van dit jaar blijft daar nog 550.000 euro van over.

Kortom, veel financiële armslag lijkt niet voorhanden. Wij zullen dit blijven opvolgen en bij elke nieuwe aanpassing, passen we de tabellen aan en geven een korte samenvatting van de wijzigingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier.