Extra verkeer in de toekomst voor Grote Heide en Damsheide?

23 Juli 2012

In het begin van dit jaar is een aanpassing van het structuurplan Limburg goedgekeurd door de provincie (Actualisatie Ruimtelijk Structuurplan Limburg, 16 mei 2012). Voor de inwoners van de Grote Heide en de Damsheide zou dit voor de toekomst slecht nieuws kunnen zijn. In dit structuurplan is er een extra industrieterrein voor Hamont-Achel ingetekend. Niet zo dramatisch op het eerste gezicht. Maar let op, het extra vrachtverkeer en de verplaatsingen moeten meer dan waarschijnlijk wel langs of door Neerpelt. Voor de provincie een reden om te opteren voor de omleidingsweg N71. Dit betekent voor de inwoners van de twee gehuchten dat ze zullen geconfronteerd worden met een toename van fijn stof, geluidsoverlast  en een daling van de leefbaarheid. Al naargelang het tracé dreigt de Hamonterweg te evolueren naar een expressweg met veel zwaar verkeer. Reden genoeg voor Groen Neerpelt een bezwaarschrift in te dienen tegen dit extra industrieterrein in de wetenschap dat een ontsluiting niet voorhanden ligt. We benadrukken wel dat er nog geen echte plannen zijn zover wij weten. Het bezwaarschrift is ontvankelijk verklaard maar er zijn geen aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijk plan. We hebben naar de motivatie van dit besluit gevraagd en zijn in blijde verwachting van een antwoord.

Wordt vervolgd.