Gemeentebestuur antwoordt positief op ons verzoekschrift i.v.m. de herinrichting van het Marktplein

21 Februari 2016

 Het gemeentebestuur beklemtoont wel dat ons verzoek eigenlijk een door haarzelf al eerder opgevat idee is. Het schepencollege was hier toevallig net mee bezig. Op het verzoekschrift ingediend door Hilde Schuurmans (Groen) heeft de gemeente positief geantwoord.Politiek kan toch mooi zijn.

Laat dit een voorzichtige eerste stap zijn in een cultuur van echte participatie. De doelstelling moet blijven de burger dichter bij de besluitvorming te brengen om op die manier het draagvlak en de samenhorigheid te vergroten, In onze ogen moet het participatief proces daarvoor reeds starten voor de beslissingen worden genomen. Ook blijven we achter de door het gemeentebestuur niet weerhouden voorstellen uit ons eerste verzoekschrift staan.

Maar het is in ieder geval al positief dat er inspraak mogelijk is in de uitvoering van beleidsbeslissingen. In het schepencollege van 8 februari is een lijst goedgekeurd van projecten in de begroting van 2016 die mogelijks participatief kunnen aangepakt worden

We hebben ook de startnota toegevoegd wat betreft de heraanleg van het Marktplein, met daarin mooie denkpistes die zo uit ons verkiezingsprogramma lijken geplukt te zijn. We zullen graag meedenken in verband met de heraanleg en de andere projecten, indien hiertoe daadwerkelijk de kans wordt geboden. 

En natuurlijk: we blijven kritisch maar rechtvaardig. Hoeveel inspraak zal er zijn en op welke manier zal het project aangepakt worden? We volgen het op!

BIJLAGEN:
antwoord_verzoekschrift_marktplein_0.pdf