Goedkoper wonen in Overpelt?

10 Maart 2015

Misschien helpen de huursubsidie en de huurpremie   We weten het allemaal: de huurprijzen zijn de voorbije jaren erg gestegen; vooral op de private markt.  Dit maakt dat de maandelijkse kost van een woning voor heel wat gezinnen financieel bijzonder zwaar geworden is.

De overheid wil daarom de gezinnen helpen die het financieel moeilijk hebben om een woonst te huren. 

Daartoe werden reeds in 2007 de huursubsidie en in 2012 de huurpremie ingevoerd. Maakt u hier misschien kans op ?    

 

De huursubsidie

Wat:  indien u vandaag in een ongeschikte of een onaangepaste woning woont en u verhuist naar een goede woning, dan heeft u - onder bepaalde voorwaarden - recht op een huursubsidie.

Hoeveel:  de huursubsidie die u kunt krijgen bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning.  Met een maximum van 121,24 euro, plus 20,21 euro per persoon ten laste.

Voorwaarden:  1) de huurprijs van de woning mag niet hoger zijn dan 570 euro;  2) het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 16.900 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste; en 3) daarnaast moet u zich verplicht inschrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij van de plaats waar u uw domicilie heeft. In Overpelt is dit bij het Kempisch Tehuis.

Hoelang: de huursubsidie gaat na 4 jaar automatisch over in de huurpremie.

 

De huurpremie
De huurpremie is de tegemoetkoming die Vlaanderen betaalt aan elke huurder op de private markt wanneer deze langer dan 4 jaar is ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning. 

Het bedrag van de huurpremie is hetzelfde als het bedrag van de huursubsidie.

De voorwaarden zijn wat verschillend.

 

Het kan en moet anders !

Voor Groen volstaat dit systeem echter niet omdat het een aantal belangrijke zwakke punten heeft.  Vooral vanwege het achterblijven van het aantal sociale woningen.

Ons voorstel:  Groen wil een 'maximumfactuur' invoeren voor huur.  

Dit betekent dat mensen die recht hebben op een sociale woning maar er geen toegewezen krijgen vanwege het huidige tekort aan sociale woningen, een huursubsidie krijgen die het verschil bijpast tussen de sociale huur en de private huur.  

Dit nieuw type van huursubsidies kan uiteraard alleen maar werken indien de huurprijzen gereguleerd worden.  Zo niet hebben deze hogere huursubsidies enkel tot gevolg dat de huurprijzen nog hoger worden en bestaat er het reële risico dat de verhuurders, en niet de huurders, gesteund worden.

Richthuurprijzen: Groen wil een systeem van richthuurprijzen invoeren. Deze zijn gebaseerd op objectieve criteria zoals ligging en woningkwaliteit.  Zo kan de overheid grip krijgen op een correcte prijszetting.  Verhuurders die meewerken zullen kunnen genieten een extra ondersteuning, zoals bijvoorbeeld renovatiepremies.

 

Indien u vragen heeft over het huidige systeem dan kan u best contact opnemen met het OCMW (tel: 011/80.94.02) of het Kempisch Tehuis (011/81.07.00), of met uw lokale Groen-afgevaardigen.