Hamont-Achel haakt zoals te verwachten af voor de fusie

29 Mei 2017

Dit werd niet besloten door de gemeenteraden en/of door de intergemeentelijke werkgroep. Het werd zondermeer bekendgemaakt via de pers. De reden van de stopzetting? Volgens de burgemeester van H-A zien zijn twee CD&V-collega's het niet meer zitten om in zee te gaan met zijn stad. Volgens burgemeester Drieskens is er niet meer voldoende draagvlak. En van de burgemeester van Overpelt geen nieuws.Het onderzoek naar een mogelijke fusie tussen de Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel  (H-A) wordt plots stopgezet.

Al tijdens de eerste vergadering van onze interne werkgroep over de fusie hadden we onze bedenkingen bij de slaagkansen ervan. Meten is weten. Bij het vergelijken van de begrotingscijfers van de drie gemeenten was onze eerste reactie: "Hoe gaan ze dat verkocht krijgen in Hamont-Achel?".

Ten eerste heeft Hamont-Achel geen schulden op het einde van 2016. De bewoners krijgen bij een fusie dan wel een schuldverlichting, maar voor een schuld die ze zelf niet hebben opgebouwd.

Ten tweede betalen de burgers van H-A de laagste belastingen. Na een fusie moeten de belastingschalen op elkaar afgestemd worden. Dit betekent voor sommigen meer, voor anderen minder belastingen. Indien de belastingtarieven voor de bewoners van Hamont-Achel omhoog gaan en die van de twee andere gemeenten omlaag, wordt het wel heel moeilijk om dit te verdedigen. Immers, wie geen schulden heeft gemaakt, zou meer belastingen moeten betalen?  Van de andere kant: zouden de belastingtarieven voor de bewoners van Neerpelt en Overpelt dalen tot het niveau van H-A, dan moet de fusiegemeente het met ongeveer twee miljoen euro minder inkomsten stellen (ruwe schatting). 

Ten derde is de communicatie over een schuldenvrije gemeente niet juist. De drie gemeenten hebben nog behoorlijke investeringen opgenomen in het meerjarenbudget tot en met 2019. Voor een belangrijk deel financiert men deze investering door middel van extra leningen. Voor de drie gemeenten samen zijn er voor € 27,6 miljoen nieuwe leningen ingeschreven. Dit betekent dat als de fusiegemeente van start gaat er een leningslast zou zijn van bijna 28 miljoen euro!
We weten natuurlijk dat het hier gaat over budgetten en dat het niet zeker is of deze investeringen effectief doorgaan. Het lijkt er echter op dat de belangrijkste wel degelijk zullen worden uitgevoerd. Voor Neerpelt zijn dit het vernieuwde markt-/parkeerplein (€ 5,5 miljoen) en de bouw van een dienstcentrum voor Welzijnsregio Noord Limburg (€ 6,8 miljoen). Overpelt gaat het gemeentehuis opknappen (€ 6 miljoen). Moet dit nu net voor een eventuele fusie vragen we ons dan af? En last but not least, ook H-A gaat een lening aan voor een bedrag van € 6,5 miljoen.
 

Geld is niet alles, maar zou het niet kunnen dat we de echte oorzaak van het afspringen van de fusiegesprekken met H-A toch in deze hoek moeten zoeken?