Het alternatief verslag van de gemeenteraad va 19 oktober 2015

01 November 2015

 In een eerste artikel hebben wij reeds verslag gedaan over wat besproken is. Dat ook de Open-Vld dit thema een warm hart toedraagt, kunnen we afleiden bij de bespreking van punt 4 op de agenda. Dit punt behandelde de vraag van de nv-a tijdens de gemeenteraad van september tot de aanleg van een zebrapad aan de Norbertinessenlaan. De nv-a is van mening dat de verkeersveiligheid daar verbeterd moet worden. Iedereen zal het ermee eens zijn dat er daar een probleem is. Er is overleg geweest met de desbetreffende aktoren er zijn maatregelen afgesproken. Maar deze zijn wat ons betreft te vrijblijvend. Er komt geen zebrapad. Open-Vld haalt aan dat de gemeente wel degelijk belang hecht aan burgerparticipatie.  Het belangrijkste punt op de agenda was voor ons natuurlijk het verzoekschrift aan de gemeenteraad om de burgers meer te betrekken bij het beleid.