Het alternatief verslag van de gemeenteraad van 10/12/2012

15 December 2012

Het alternatieve verslag van de gemeenteraad 10 december 2012. De wet is de wet. Per jaar moeten er minstens 10 gemeenteraden gehouden worden. Dus, op een termijn van een paar weken, moeten we de achterstand inhalen. En net zoals de vorige gemeenteraad, meer dan 30 minuten zijn er niet voor nodig. De behandelde punten:

-          Het NIKO heeft extra geld nodig om de brandveiligheid te verbeteren( branddeuren). Bovenop de 28000 euro, is er dus  nog  eens ongeveer 28000 euro nodig als bijdrage voor de aanpassingswerken.

-          Aanpassing begroting. Elke aanpassing van de begroting moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Er zijn wat meevallers en wat extra kosten(zie eerste punt).  Per saldo zijn de meevallers groter dan de tegenvallers zodat  het verschil gedeeltelijk kan worden overgedragen naar het reservefonds. We zullen ons overzicht van de begroting aanpassen en publiceren op onze website www.groenneerpelt.be in de loop van volgende week.

-          Er zijn wat regularisaties van grondbezit goedgekeurd nl  gratis grondafstand verleend in de Zandstraat, en gratis grondafstand aanvaard te Berghei.

-          Om de maximale subsidies niet mis te lopen, dient de seniorensport opgenomen te worden in het bestaande sportbeleidsplan 2008-2013.Dit is dus louter een centenkwestie!

-          Varia(het interessantste deel van de avond, want nu wordt er tenminste iets gezegd, langs de oppositiekant tenminste!!!);

  • Zijn er al nieuwe initiatieven betreffende de invulling van het Forte project? Er wordt door de burgemeester gewezen op het feit dat dit niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, maar een taak is voor de projectontwikkelaar DMI. Bovendien zou de crisis mede-oorzaak zijn dat de investeringen uitblijven.
  • Stijn Philippe vraagt of het gemeentebestuur nog geen spijt heeft  dat ze in het verleden mensen ,die een zaak wilden starten in de Forté-gebouwen (traiteur), hebben geweigerd! De burgemeester kan zich niet herinneren dat er zo een verzoek is geweest (?). Bedenking  Groen: Waarom in deze crisistijd dan mensen weigeren die willen investeren in het Forté-project? En welke projectontwikkelaar is er nu zo dom om dergelijke risico's zelf te dragen? Zit hier geen addertje onder het gras?!
  • Enige duidelijkheid omtrent het bovenstaande:  er is een lijst opgesteld van commerciële segmenten  voor de invulling van het Forte project, nl enkel  kleding- en schoenwinkels worden toegelaten. Dit verklaart tevens de aanwezigheid van het Witgele kruis in het  gebouw!!!  Bemerking Groen : Hadden zij niet beter aan't station in Campus Z gezeten? Hier hoorden ze als dienstverlenende sector toch beter thuis! Het centrum wordt nu nog eens extra voorzien van op-en afrijdend verkeer, wat de onveiligheid in de hand werkt!
  • Op de vraag wat er gaat gebeuren met de oude Volksmacht , antwoordt  de gemeente  dat ze niets liever heeft dat er opnieuw een café zou komen!  Maar het ACW/CM  zouden reeds uitbreidingsplannen  hebben. 
  • Tenslotte kwam er nog een opmerking over de rotonde bij het Forte gebouw. Het is voor de fietser niet echt duidelijk(zelfs verwarrend) en veilig(borduurtjes)waar hij juist moet fietsen. Deze opmerking zou door het gemeentebestuur meegenomen worden.(wat er effectief aan gedaan gaat worden, dat is afwachten!!)