Infoavond Grondstoffenjagers met Raf Custers

25 Oktober 2015

Op dinsdag 27 oktober organiseert de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) een infoavond over "grondstoffenjagers". Aanvang om 19.30 u in  hetgemeentehuis

de Patio van   (ingang via Kerkstraat). Toegang is gratis. ?Gastspreker is onderzoeksjournalist Raf Custers, die een boek schreef over dit onderwerp. 

De belangrijkste grondstoffen zijn ons allemaal welbekend en ieder van ons kan de oorlogen opsommen waarvan deze grondstoffen de inzet waren: koper, olie, uranium, goud, diamant. Maar tegenwoordig komen andere grondstoffen in de vuurlinie van de internationale interesse. Enkele voorbeelden: lithium, dat het mogelijk maakt milieuvriendelijke wagens te produceren; colombo-tantaliet (coltan), onmisbaar voor de elektronica-industrie; tin en aluminium, wolfram, zeldzame grondsoorten.

Raf Custers weet als onderzoeker bij Gresea en sedert lang analist van de economische betrekkingen, waarover hij spreekt. Hij is van achter zijn bureau en zijn dossiers gekomen om in Bolivia van dichtbij te zien wat een lithiummijn eigenlijk is. Hij bezocht de goudontginning in Mali; 'Banrostan', het uitgestrekte gebied dat door de Canadese maatschappij Banro in Kivu gecontroleerd wordt; de mijnconcessies van Katanga. Tijdens de infoavond krijg je een blik op de mijnen en de inzet van de strijd om economische macht waarvan ze deel uitmaken.

Meer info over Raf Custers en zijn werk vind je hier.