Infoavond projecten ontwikkelingssamenwerking

12 April 2017

Op donderdag 20 april om 19.30 u is er een terugkoppelmoment voor de projecten die in 2016 op advies van de GROS (Gemeentelijke adviesRaad voor OntwikkelingsSamenwerking) een subsidie van de gemeente hebben gekregen. Ieder project wordt kort toegelicht en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Dorpshuis 't Kruispunt ?Achelsendijk 1

Neerpelt (Grote Heide)