Klimaat Actieplan Neerpelt - Gemeenteraadszitting maandag 26 november // Kort verslag

27 November 2012

Neerpelt heeft zijn klimaatactieplan in het kader van het 'Burgemeestersconvenant' ingediend bij diezelfde Dit is goed nieuws, en aan dit plan had Groen Neerpelt zeer graag  meegewerkt en zijn we nog steeds bereid om ons steentje bij te dragen, maar....:Europese instelling.

Het opmerkelijke is dat dit actieplan reeds werd ingediend bij het 'Burgemeestersconvenant', nog voor het werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit hebben we zelf geconstateerd op zondag, een dag voor de gemeenteraad. "Voor spek en bonen zitten we hier"!, merkten enkele gemeenteraadsleden op.

Bovendien vragen we ons ook af hoeveel gemeenteraadsleden het voorstel daadwerkelijk hebben gelezen alvorens dit goed te keuren. De hele tekst werd in amper tien minuten behandeld, en dit terwijl de impact op het beleid van de komende jaren aanzienlijk zal zijn. Zowel op gebied van biodiversiteit, ruimtelijke ordening, woningbouw, energie, als mobiliteit enz... zullen er maatregelen moeten genomen worden. Kortom, het programma van Groen kan nog als inspiratiebron dienst doen, want dit zijn de punten die we voor de verkiezingen in ons programma hebben opgenomen.

Toch belangrijk genoeg om niet over één nacht ijs te gaan, lijkt ons! Toch : goedgekeurd op tien minuten maar met één tegenstem. Leon Alders vroeg zich terecht af waarom in dit voorstel de omleidingsweg wordt aangehaald als maatregel om de CO2 uitstoot te verminderen.  Dit staat haaks op de doelstellingen waar de zorg voor open ruimten, natuurbehoud en biodiversiteit als belangrijke elementen worden weerhouden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. We komen hier nog op terug.

Bovendien is het onbegrijpelijk dat niet alle sectoren worden opgenomen in het actieplan nl landbouw, natuur en industrie. Dezelfde lasten worden dus verdeeld over minder schouders! Het lijkt ons evident dat iedereen in de mate van het mogelijke een duit in het zakje zal moeten doen.

In de komende dagen zullen we de tekst verder analyseren en ons standpunt over het plan kenbaar maken.

In bijlage in ieder geval de basistekst van het 'Burgemeestersconvenant'en het klimaatactieplan van Neerpelt.