Koen Monsieurs

Koen Monsieurs

Koen Monsieurs

Sinds de jaren tachtig ben ik ervan overtuigd dat het anders kan. Het programma van de partij Agalev (Anders Gaan Leven) bleek het best aan te sluiten met mijn visie. Sociale rechtvaardigheid, de zorg voor ons leefmilieu en een beleid op basis van het "goede huisvader" principe vormen de basis voor mijn politiek engagement. 

Via dit engagement probeer ik mijn steentje bij te dragen voor een welvarend en groen Pelt.

Lid van Agalev/Groen sinds 2000.

[email protected]

 

Koen Monsieurs

Penningmeester (secretaris ad interim) Groen Pelt

Sinds de jaren tachtig ben ik ervan overtuigd dat het anders kan. Het programma van de partij Agalev (Anders Gaan Leven) bleek het best aan te sluiten met mijn visie. Sociale rechtvaardigheid, de zorg voor ons leefmilieu en een beleid op basis van het "goede huisvader" principe vormen de basis voor mijn politiek engagement. 

Via dit engagement probeer ik mijn steentje bij te dragen voor een welvarend en groen Pelt.

Lid van Agalev/Groen sinds 2000.

[email protected]