Meerjarenplan 2014-2019 Neerpelt: oude wijn in nieuwe zakken.

23 December 2013

Het gemeentebestuur heeft de begroting en het meerjarenplan 2014-2019 bij meerderheid goedgekeurd. Dit gebeurde tijdens de gemeenteraad van 16 december. Het schepencollege heeft de dag erna het plan toegelicht in het Sint-Hubertuscollege. In de titel noemen we het plan oude wijn in nieuwe zakken. In het voorwoord van het plan heeft de burgemeester het echter over:"

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change." Charles Darwin.

Met andere woorden: we zullen ons moeten aanpassen (Anders GAan LEVen). Enfin, na dertig jaar begint blijkbaar het besef te komen. Zoals Dehaene het verwoordde, "ge moet u pas zorgen maken als het 5 voor 12 is". Blijkbaar is het zover.

Maar de hamvraag is natuurlijk of dit meerjarenplan wel zo vernieuwend is? Is de inhoud wel wezenlijk veranderd in vergelijking met voorgaande plannen, of blijkt de verpakking enkel wat aangepast?

De komende weken zullen we u doorheen het meerjarenplan gidsen en de krachtlijnen ervan toetsen met de ratio. Klopt het wat het gemeentebestuur beweert? Zijn met andere woorden de stellingen van het gemeentebestuur juist?

De eerste stelling die we van naderbij bekijken is:

Stelling 1 : De belastingen worden niet verhoogd.