Meten is weten: ook in verband met het energieverbruik

29 Juni 2016

Energie, onze maatschappij draait erop. Zonder had de welvaartsstijging niet zo'n hoge vlucht kunnen nemen, maar het te groot verbruik ervan dreigt de toekomstige welvaart te ondermijnen. De verbranding van fossiele grondstoffen is een belangrijk oorzaak van de klimaatverandering. De Vlaamse regering gaat nu in ijltempo op zoek naar alternatieve energiebronnen. Om de vraag naar energie te kunnen dekken wordt weer meer gedacht aan nieuwe kerncentrales. Deze stoten immers geen CO-2 uit. Alle andere nadelen ervan worden echter vergeten. eendeel

Ligt van de oplossing niet eerder in het verminderen van ons energieverbruik? Dit kost niets, hoeft de levenskwaliteit niet aan te tasten en het maakt ons minder afhankelijk van regimes in het buitenland.

En ook hier geldt: meten is weten. Er zijn mooie tools ontwikkeld hiervoor.

Op de website https://www.energieid.be kun je de meterstanden van elektriciteit, zonnepanelen, aardgas, houtpellets, water...van je woning noteren. Dit is een gratis platform waar uw energieverbruik mooi in beeld wordt gebracht én waar je het verbruik kan vergelijken met meer dan 13.000 andere woningen. O.a. Beau-Vent, Ecopower en BBL roepen hun leden en sympathisanten regelmatig op om gebruik te maken van EnergieID. Via Energie-ID kom je te weten of je woning energiezuinig is, of de zonnepanelen nog voldoende rendement halen, een waterlek wordt sneller gedetecteerd, enz.

Goed voor ons leefmilieu én uw portemonnee.