Opheffing trage weg door Pelt: minister fluit gemeentebestuur terug

23 Januari 2022

Opheffing trage weg door Pelt: minister fluit gemeentebestuur terug

Cd&v-schepen: "Weg is in onbruik geraakt". Groen Pelt: "Uiteraard, als je afsluiting met prikkeldraad en bordjes ‘verboden toegang’ toelaat." 

Op de agenda van de gemeenteraad (jan 22): minister Peeters vernietigt beslissing gemeente Pelt om trage wegen bij Olmenstraat af te schaffen

Trage wegen zijn onze historische wegen die vroeger, maar ook vandaag, gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Denk hierbij aan veldwegen, wandelpaadjes, kerkwegels, jaagpaden, doorsteekjes, enz. De Vlaamse overheid wil deze beschermen en herwaarderen met het Decreet Gemeentewegen.

“We moeten vaststellen dat waarvoor we met onze fractie in maart en juni hebben gewaarschuwd nu daadwerkelijk gebeurt”, stelt Hans Proost, gemeenteraadslid voor Groen. “Ter motivering van haar beslissing haalt de minister aan waar we toen in de gemeenteraad al op wezen: (1) De opheffing en verplaatsing van de weg dient uitsluitend het belang van een privépersoon i.p.v. ten dienste te staan van het algemeen belang, hét grote basisbeginsel van het Gemeentewegendecreet. (2) De verplaatsing van de weg bemoeilijkt de situatie voor de trage weggebruikers. (3) De gemeente motiveert onvoldoende waarom voor de opheffing en verplaatsing wordt gekozen van de trage weg die in 2017 door de eigenaar van het perceel waarover hij loopt werd afgesloten, i.p.v. voor het terug openstellen daarvan.”

“De gemeente argumenteert dat de weg in onbruik was geraakt. Dat is nogal wiedes als je toelaat dat iemand hem afsluit met prikkeldraad en bordjes ‘verboden toegang’ en er een houtkant op aanplant”, aldus Proost.

“We vinden het ongelofelijk dat het bestuur dit zo ver heeft laten komen. Die houding gaat helemaal in tegen het Gemeentewegendecreet en tegen het vrijwaren en verbeteren van de trage wegen in onze gemeente”, vervolgt Proost. We hopen dat het nu snel de oorspronkelijke trage weg terug laat openstellen en in een gelijkaardig dossier dat zich voor de Prinsenloopweg aandient wél kiest voor het algemeen belang.”

Zie ook:

https://www.tragewegen.be/

- https://www.internetgazet.be/pelt/afsluiting-gemeenteweg-vier-jaar-onbesproken.aspx