Neerpelt onder Vlaamse curatele in verband met sociale woningbouw

13 Juli 2013

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad projecten goedgekeurd in verband met sociale woningbouw. Telkens hebben wij kenbaar gemaakt dat Groen Neerpelt het hiermee volledig eens is. Maar telkens hebben wij ook onze zorgen geuit. Volgens de nulmeting heeft Neerpelt een aandeel van 3,86% wat betreft sociale huurwoningen. Dit zou tegen 2020 9% moeten bedragen. Volstaan de huidige plannen van de gemeente om deze doelstelling te halen? Want als je enkel het tempo volgt van het aantal nieuwe (huur) woningen, dan kom je natuurlijk nooit aan je streefcijfer. Dertig gemeenten doen te weinig wat betreft de inhaalbeweging voor sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. Daarbij vier Limburgse gemeenten, dus ook Neerpelt, die op de zwarte lijst zijn geplaatst (bron Belga-Het Belang van Limburg).Onze zorgen waren blijkbaar terecht.

Neerpelt deed te weinig en werd gevraagd een plan van aanpak in te dienen (ook onze vraag-opmerking). Dit plan bleek ondermaats te zijn (volgens HBVL). Indien de gemeente niet tegemoet komt, kan het zich aan sancties verwachten.

De zorgen die we als Groen Neerpelt hebben, beperken zich niet alleen tot de sociale woningbouw. Ook de middenklasse krijgt het steeds moeilijker op de woning -en huurmarkt. We vinden dat het roer dringend moet omgegooid worden en dat de overheid moet ingrijpen.

Betreffende deze problematiek hebben we dan ook samen met Groen overpelt een info -en debatavond georganiseerd. Mieke Vogels komt haar visie toelichten en zal in debat gaan met de schepenen van Wonen in Neerpelt en Overpelt (burgemeester Raf Drieskens en schepen Katrijn Conjaerts van Groen Overpelt). Deze avond gaat door op 24 september in de Peel te Neerpelt. Meer uitleg hierover volgt nog.