Niet voor publicatie vatbaar: "Naar een schuldgraad van 85% voor de gemeente Neerpelt in 2014?"

07 November 2012

Het is niet eenvoudig om in de pers een platform te verwerven. Niettegenstaande Groen Neerpelt in de poll van het Belang van Limburg tot tweemaal toe de meeste stemmen haalde, kregen wij geen ruimte om ons programma toe te lichten, laat staan te verdedigen. Onze collega's van de meerderheid echter kregen alle plaats om dit te doen. Wij waren het niet altijd eens met de standpunten van het huidig bestuur. Zeker wat betreft de betaalbaarheid van de bouwgronden stelden en stellen we ons vragen bij het huidig beleid. Wij hadden dan ook graag een recht van antwoord laten publiceren. Alweer moesten wij vaststellen dat dat ons niet werd gegund. In bijlage het recht van antwoord betreffende betaalbaar wonen en het verband hiemee met de begroting van 2012-2013-2014.