Nieuws vanuit de gemeenteraad: ondertekening van het protocol omtrent Vlaamse huurpremie

07 Mei 2021

Nieuws vanuit de gemeenteraad: ondertekening van het protocol omtrent Vlaamse huurpremie

In de herfst van 2013 organiseerden wij reeds een infoavond in verband met betaalbaar wonen. Een panel van sprekers gaven hun visie hierover. Toenmalig burgemeester van Neerpelt Raf Drieskens zei toen dat het eigenlijk erop aan komt om te bouwen, te bouwen en nog eens te bouwen. Anno 2021 blijkt deze tactiek toch niet helemaal zaligmakend te zijn. De wachtrijen voor sociale woningen zijn nog steeds lang. Heel wat mensen hebben het moeilijk een betaalbare woning en/of op de privémarkt een betaalbare huurwoning/appartement te vinden. Sinds enkele jaren kent Vlaanderen de huurpremie. Mensen die meer dan vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huisvesting, kunnen in aanmerking komen voor deze premie. Niet alle mensen weten dit.  Hier kan de gemeente een handje helpen. Zij kunnen deze mensen benaderen en hen helpen bij de aangifte. Hiervoor moet de gemeente wel een protocol ondertekenen met de bevoegde instantie, zodat ze de gegevens van deze mensen kunnen verkrijgen. De voltallige gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van Groen om dit protocol op te stellen en om zo met de verkregen gegevens deze mensen te kunnen contacteren en te kunnen informeren omtrent hun recht op de huurpremie.'Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare woning. Daar moeten we kost wat kost naar streven' zegt gemeenteraadslid Sofie Monsieurs. Informeren omtrent de huurpremie is een begin, maar het probleem is groter en vraagt dus om een bredere aanpak. We blijven dit opvolgen en bekijken wat de gemeente nog meer kan doen om dit basisrecht te garanderen.