Onze belofte!

06 Oktober 2012

'Als de kiezer op 14/10 beslist dat Groen mag meebesturen in Neerpelt, dan beloven wij die kiezers dat we onze standpunten inzake o.a. klimaat, wonen, mobiliteit, biodiversiteit, internationale solidariteit en participatie, zoals beschreven in ons programma, zo goed mogelijk zullen trachten te realiseren, en dit niet alleen met mooie woorden op papier! Wat de passantenhaven betreft, beloven we na een grondige kosten-batenanalyse, samen met al de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken.'  Alle lijsttrekkers werden gevraagd een belofte te doen bij elk van de tien gestelde vragen. Als mens en organisatie is het best bescheiden te blijven. Groen Neerpelt zal geen absolute meerderheid halen. Iets beloven in deze omstandigheden lijkt ons niet heel eerlijk. Wat we wel kunnen beloven is ons best te doen en met een gedegen dossierkennis onze bijdrage te leveren, zeker voor de punten waarin we vanuit onze visie op de maatschappij sterk in geloven. Als dit vanuit de meerderheid zou kunnen , graag, als dit vanuit de oppossitie zou kunnen, met evenveel ambitie. Om deze rede hebben we dan maar ook één enkele belofte gedaan.