Overpelt verknoeit en versteent

02 Februari 2012

Groen! Overpelt is niet te spreken over de verharding en verstening van Overpelt die de laatste jaren werd ingezet.  Voorzitter Chris Habraken stelt vast dat appartementsblokken buiten alle proporties de plaats innemen van de laatste open ruimten in de kern. "Het laatste voorbeeld is de oude Markt. Dit eenvoudig met bomen omzoomd groen plein met een centraal punt, de kiosk, wordt omgevormd tot een autogericht plein met veel verharding,  straatmeubilair en kunstmatige infrastructuur. Wij vragen ons af waar de open groene ruimtes, waar de Overpeltenaar tot rust kan komen, zich nog bevinden."

 

Groen! Overpelt merkt op dat men in deze tijd van besparingen het Overpelts bestuur 1,43 miljoen euro uitgeeft voor deze herinrichting.

Daarnaast vinden ze dat de communicatie en interactie met de burger over projecten in Overpelt veel te wensen nalaat. "Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur de Overpeltenaar terug betrekt in hun plannen en niet op het laatste moment communiceert via de media", zegt voorzitter Chris Habraken. Het kan volgens hem niet dat belangengroepen en gemeentelijke adviescommissies niet geconsulteerd worden.

"In plaats van zonder visie al het groen te verwijderen uit het centrum zou men beter wat meer tijd besteden aan het luisteren naar de wensen en verzuchtingen van de inwoners.", aldus Habraken.