Participatie van de burger op de gemeenteraad

26 Oktober 2015

Het schepencollege moet een verzoekschrift in eerste instantie   ontvankelijk verklaren. Daarna heeft men drie maanden de tijd om een gefundeerd antwoord te bezorgen aan de indiener. Dit verzoekschrift, ingediend door Hilde Schuurmans (Groen), werd echter toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. Het gebeurt niet elke dag dat een verzoekschrift van een burger wordt behandeld op de gemeenteraad. Van een echt inhoudelijk debat was helaas geen sprake. Er werd voorgesteld het verzoekschrift te verwijzen naar het schepencollege voor verdere behandeling. Met andere woorden, in plaats van de vraag naar meer participatie te gebruiken aan te grijpen en het te bespreken in het openbaar (in de gemeenteraad), wordt het achter gesloten deuren besproken en beslist, en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad, waar meerderheid tegen minderheid het voorstel van het schepencollege zal goedkeuren.


Gelukkig had de fractie van Open Vld wat opmerkingen. "Participatie van de burger is toe te juichen, maar men zou al kunnen beginnen de gemeenteraad op te waarderen. Die raad is toch het toppunt van democratie waar de verkozenen van het volk in zetelen. Een open debatcultuur met respect voor de mening van leden van de minderheid zou al een eerste belangrijke stap zijn. Nu wordt de gemeenteraad enkel gebruikt als een stemmachine", aldus Gilbert Van Baelen. Groen is het hiermee volledig mee eens. Deze gedachtegang ligt mee aan de basis van ons verzoekschrift. We kunnen verder gaan: het zou een tweede stap kunnen zijn om ook de adviesraden echt te gebruiken en op te waarderen. Nu dienen ze te vaak om enkel een waan van participatie te creëren.
 

Van Baelen had ook een tegenvoorstel voor het doorverwijzen van het verzoekschrift naar het scheppencollege. "Laten we een gemeenteraadscommissie in het leven roepen die het antwoord op het verzoekschrift uitwerkt. De commissie zou dan kunnen kijken wat haalbaar is en hoe we de burger kunnen betrekken bij het beslissingsproces. In de commissie zouden niet enkel leden van de meerderheid en de minderheid kunnen zetelen, maar ook gewone burgers, waaronder de indiener van het verzoek." We zouden het toejuichen.
Het antwoord van de burgemeester was dat dit mee in overweging genomen zal worden op het schepencollege. Alweer een gemiste kans, denken we dan.

Laten we afwachten wat het antwoord van het schepencollege zal zijn. We kunnen alleen maar hopen dat enkele voorstellen worden weerhouden.