Enkele van onze speerpunten in de verf gezet deze week.

07 Oktober 2018

Enkele van onze speerpunten in de verf gezet deze week.

De afgelopen week hebben we rond enkele van onze speerpunten acties gevoerd. Vorige week gaven we passanten bij on Grûn Hoes elk 5 briefjes van 1.000 €. Wat zouden ze daarmee doen? Het was vrij duidelijk welke prioriteiten de Peltenaren naar voren schoven: de Heerstraat, betaalbaar wonen en zorg in uw buurt. Participatie is voor ons een belangrijke speerpunt. Met wijkbudgetten, een burgerbegroting en andere maatregelen willen we de burger meer betrekken bij het beleid. Afgelopen vrijdag 5 oktober gingen we dieper in op de problematiek van slechte luchtkwaliteit en de impact op onze gezondheid. Dr. Yvan Rademakers (arts in het ziekenhuis) toonde haarscherp aan wat de gevolgen zijn. Kandidaat Gert Kenis (plaats 4) lichtte onze speerpunten toe die voor een betere luchtkwaliteit moeten zorgen. Meer groen in uw buurt, Pelt op de fiets, de Heerstraat, onze marktpleinen doen leven en Pelt gaat klimaatneutraal en het Hobos zijn allemaal te linken met de zorg voor gezonde lucht. Stefan Stessens (paats 5) ging dieper in op de uitkomst van de Curieuzeneuzen actie. Voor Pelt zijn er enkele plaatsen met een mindere luchtkwaliteit (ook in Overpelt centrum). Maar het zwarte punt is natuurlijk de Heerstraat. Het wordt tijd voor vooruitgang in dit dossier. Voor Groen is het een en-en-verhaal. Er zijn aanpassingen nodig in de Heerstraat én we hebben een omleidingsweg nodig die wettelijk kan en snel uitvoerbaar is.