Pelts klimaatactieplan: veel blabla, weinig boem boem

26 Februari 2020

Pelts klimaatactieplan: veel blabla, weinig boem boem

Donderdagavond werd het nieuwe klimaatactieplan ter stemming voorgelegd op de Peltse gemeenteraad. Aandacht voor de klimaatverandering is één van de topprioriteiten voor Groen. Het voorstel van de meerderheid werd dan ook met grote verwachtingen en hoop ontvangen. Maar het werd een even grote ontgoocheling. Grootste bezorgdheid van de Groen-fractie: het klimaatactieplan heeft (terecht) grote ambities en bevat veel mogelijke acties – letterlijk honderden - maar aan geen enkele actie werd een budget, een uitvoeringstermijn of een verantwoordelijke gekoppeld. Net zoals bij de vorige klimaatactieplannen die in Overpelt en Neerpelt getekend werden, en die vooral veel stof verzameld hebben. “De gemeente doet aan windowdressing. Maar daarmee geraken we nergens, kijk maar naar de vorige klimaatactieplannen. Wij hebben daarom ook voorgesteld om alvast tegen volgende gemeenteraad een 20-tal impactvolle en concrete actiepunten te selecteren die we dit jaar nog willen realiseren of tenminste laten starten”, zegt Katrijn Conjaerts. Daarnaast claimt de meerderheid dat er 18 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de uitvoering van dit klimaatactieplan. “Dat getal is absurd en vooral misleidend. Meer dan de helft van dat bedrag gaat naar Limburg.net voor huisvuilverbranding. Van 12 van de opgegeven 18 miljoen vragen we ons af wat ze daar eigenlijk staan te doen,  zoals het onderhoud van het Poermenneke of papiersubsidies voor de verenigingen. Wie verzint zoiets?”, vraagt Hans Proost zich af. “Als we willen dat dit plan geen boekwerk van dromen en ambities blijft, maar een echte bijdrage van onze Peltse gemeenschap aan een vermindering en beheersing van de klimaatwijziging , dan moet het veel beter en veel concreter”, besluit Sofie Monsieurs. Een volledig overzicht van onze bemerkingen bij het klimaatactieplan vind je hier.