Persmededeling voorstellen klimaatplan

18 November 2011

In november 2011 ondertekende het Neerpeltse gemeentebestuur het  . Dit betekent o.a. dat de gemeente erkent dat de klimaatwijziging een realiteit is en dat ze zich engageert om tegen 2020 de uitstoot van CO2 met meer dan 20% te verlagen.Het 

Convenant van Burgemeesters Convenant onderschrijven is geen vrijblijvende actie, want tegen eind 2012 moet de gemeente een uitgewerkt actieplan, een "Neerpelts Klimaatplan", voorleggen.

Dit weekend overhandigde Groen een reeks voorstellen voor het Neerpeltse klimaatplan aan burgemeester Raf Drieskens. De burgemeester kreeg ook een DVD met daarop de clip van Sing for the Climate cadeau. "Op deze manier willen we de aandacht vestigen op het belang van het lokale klimaatplan en constructief meewerken aan de invulling en realisatie ervan," zegt Hans Proost, secretaris van Groen Neerpelt. "De burgemeester reageerde positief op ons initiatief en zei de ideeën mee te zullen nemen bij de verdere uitwerking en implementatie van het plan". De voorstellen kan u terugvinden op www.groenneerpelt.be.