"Refugee walk" op zondag 4 oktober

10 Oktober 2016

Vluchtelingen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld en maatschappelijke ontwrichting. Oorzaken zijn vaak politiek, religieus en etnisch van aard. De economische toestand van het land van herkomst is mede bepalend om te beslissen het geluk en de hoop op een toekomst elders te zoeken. Zeker indirect en soms direct liggen de gevolgen van de klimaatopwarming aan de basis van de ellendige toestand waarin mensen dienen te overleven. Het is echt geen brug te ver om de vele Syrische vluchtelingen ook indirect als klimaatvluchtelingen te beschouwen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we deze mensen bij aankomst in ons land proberen te helpen.

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen helpt hierbij. Op 4 oktober wandelden een 700-tal mensen in het Nationaal Park Hoge Kempen 40 kilometer om geld in te zamelen. De beoogde doelstelling werd ver overtroffen en een bedrag van € 200.000 werd ingezameld. Voor alle deelnemers: proficiat!

Ook Jong Groen Limburg was erbij en ze hebben het volgehouden (met de nodige averij aan voeten en spieren weliswaar).