Ruimtelijke ordening: het blijft allemaal bij hetzelfde!

25 December 2012

Persbericht in het Laatste nieuws van 10 oktober 2012: Het zit er bovenarms op tussen N-VA en CD&V na de uitspraken van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters. De N-VA-minister verklaarde vandaag in het Vlaams Parlement dat er geen belastingverhoging komt voor wonen in landelijk gebied, nu niet en niet in de toekomst. Daarmee komt Muyters terug op uitspraken die hij eerder deed in De Morgen. Dat ruimtelijke ordening geen schoonheidsprijs verdient in Vlaanderen is geen nieuws meer. De versnippering, de lintbebouwing, zone vreemde bouwen...

Maar de huidige generatie politici pretenderen dat ze het anders aanpakken. Ruimtelijke structuurplannen, goede voornemens in verkiezingscampagnes, ruimtelijke ordening als belangrijke peiler in klimaatplannen.

Groen wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk gegeven en moet als een goede huisvader bewaard worden.

Totdat de realiteit de voornemens inhaalt.

Telkens als er een dossier opduikt waar gekozen moet worden tussen een persoonlijk belang en het maatschappelijk belang, dan vervallen alle goede voornemens en trekt groen en open ruimten problematiek aan het korste eind.