Sing for the climate

06 December 2012

Kijk en Share! De compilatie van 380.000 zingende mensen. Klik hier.

Zingen is mooi (soms toch).Maar het zijn doordachte acties die we nodig hebben. En zoals bij zoveel problemen: van de overheid valt weinig te verwachten. Het zal van onderuit moeten komen.