Status dossier omleidingsweg

27 Juli 2012

Een transparant en open bestuur is voor Groen Neerpelt heel belangrijk. Communicatie met de burger over belangrijke dossiers is voor ons een middel om die transparantie en de betrokkenheid te vergroten. In het aanslepende dossier van de omleidingsweg is de actuele stand van zaken voor heel wat Neerpeltenaren niet meer duidelijk. In 2009 al werd door de Vlaamse overheid beslist om een MKBA uit te voeren (Maatschappelijke kosten-baten analyse) Hoe ver staat het daar mee? Is er al een beslissing genomen? In de herfst van vorig jaar stelde Groen Neerpelt daarom via Dirk Peeters, Vlaams parlementslid voor Groen, een parlementaire vraag aan de bevoegde Minister, Hilde Crevits. In het bijgevoegde document vindt u de gestelde vragen en antwoorden. We zijn nu een half jaar verder en blijkbaar wordt er nog steeds gewacht op de uitkomst van de studie.

Groen Neerpelt blijft dit dossier in ieder geval volgen en houdt u op de hoogte.

We verwijzen ook naar de website van de Actiegroep Beton waar heel wat informatie terug te vinden is.