Steun onze actie ten voordele van de slachtoffers van Haiyan via Uw E-portemonnee.

23 December 2013

Ondertussen is er weer van alles gezegd en geschreven over de e-portemonnee. Aan politieke spelletjes doen we echter niet mee! Eerlijkheid, correctheid en transparantie zijn waarden die voor ons heel belangrijk zijn. Dit samen met vrije meningsuiting en persvrijheid. Daarom mag ook u weten dat wij tot vandaag wachten op een antwoord van de gemeente op ons en dat we na herhaalde vragen om rond de tafel te gaan zitten om de actie t.v.v. de slachtoffers van tyfoon Haiyan te bespreken, dit overleg nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Blijkbaar vindt de gemeente deze steun 'niet aan de orde', zoals we hebben kunnen lezen in de pers, en kunnen we dus enkel concluderen dat het schepencollege niet wil samenwerken om deze slachtoffers  van de klimaatopwarming een hart onder de riemen te steken. Want zeg nu eerlijk, de 0,12 euro noodhulp per inwoner die de gemeente voorziet, is toch maar een habbekrats hé! Tijd voor ACTIE dus.verzoekschrift

Omdat we woord willen houden, zullen we deze steunactie dus zelf op touw zetten, want uw punten zullen sowieso vervallen per 1 februari. Daarom hebben we gisteren een bezoekje gebracht aan het gemeentehuis om ons te bevragen i.v.m. de concrete mogelijkheden. Conclusie:  we kunnen in naam van de inwoners die ons daartoe de opdracht geven, zelf hun verrassingsbonnen gaan afhalen in het gemeentehuis. Daarom stellen we volgende voor:

- Indien u uw punten/euro's  op de e-portemonnee volledig wil schenken aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan, kan u dit via een mailtje aan [email protected] laten weten. Wat er allemaal in deze mail moet staan vindt u in bijlage. Ook geven we u de kans om, via het invullen van de nodige gegevens en een handtekening op een lijst op de zaterdagmarkt van 28/12 en 04/01, aan ons de opdracht te geven om uw punten te gaan verzilveren. We zullen aanwezig zijn vanaf 9.30 u tot 12 u.

- U kan ook een deel van uw e-portemonnee-euro's schenken. Daarvoor moet u dan wel zelf uw punten gaan verzilveren in het gemeentehuis op de ROLL-dienst. U kan dan meerdere kleine cheques vragen en daar dan 1 of meer van besteden aan ons goede doel. Deze cheque kan u dan aan ons overhandigen op de zaterdagmarkt van 28/12 en 04/01, waar we aanwezig zullen zijn vanaf 9u30. Indien we echter, zoals al enkele keren gebeurde, verzocht worden de markt te verlaten,  kan u ons vinden bij de kerststal. Bovendien zorgen we voor een tablet-pc, zodat we de mensen zelf nog kunnen informeren over de gespaarde punten op hun e-portemonnee.

- Bovendien  hebben we  al 3 handelaars bereid gevonden om een doos te zetten om de verrassingsbonnen die geschonken worden voor de slachtoffers van Haiyan, te verzamelen.  Dit zijn:

Bioshop Klimop, Boseind 25

Standaard Boekhandel, Koning Albertlaan 17

Brood Banket Sylvie, Boseind 28.

Indien we nog meer handelaars vinden die willen meewerken, zullen we dit op onze website en Facebookpagina kenbaar maken.

- De bedragen die we inzamelen storten we op een nieuw geopende rekening 'Neerpeltenaren steunen Filipijnen'. Weliswaar min 5 % kosten die de gemeente aanrekent voor het innen van de verrassingsbonnen. Het rekeningnummer en de stand van de rekening zullen we u  regelmatig meedelen via onze website en Facebook. Het totaal ingezamelde bedrag, dat we pas zullen kennen begin februari, storten we dan door aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan.

Beste mensen van Neerpelt, laat jullie warme hart spreken, en laten we er samen voor zorgen dat de mensen op de Filipijnen, die zwaar werden getroffen worden door de gevolgen van de  klimaatverandering, 2014 ook hoopvol tegemoet kunnen treden. Laten we samen sleutelen aan een warm Neerpelt!

Groen Neerpelt wenst U alvast fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en duurzaam 2014!